Přihláška do školní družiny 2020/2021
4. červen 2020

Vážení rodiče,

přihlášky do školní družiny školní rok 2020/2021 jsou k dispozici na našich stránkách – odkaz Dokumenty – Ke stažení.

Formulář je taktéž možné si vyzvednou u paní vrátné. Žáci současných 1. a 2. ročníků, kteří se účastní vzdělávání ve škole, obdrží přihlášku od svých třídních učitelek.

Přihlášky, prosím, odevzdejte do 23. 6. 2020. Vyplněnou přihlášku je možno předat třídnímu učiteli (letošní 1. a 2. ročníky) nebo předat paní vrátné, popřípadě vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu školy.

Do školní družiny se mohou přihlásit žáci, kteří ve školním roce 2020/2021 budou navštěvovat 1., 2. a 3. ročník.

Kateřina Houžvová, vedoucí vychovatelka