Programování s Ozoboty a Bee-boty
10. červen 2020

Vážení rodiče,

možná jste zaznamenali, že někteří žáci přišli ze školy a mluvili o robotech, se kterými se seznámili ve třídě. Jako propagátor informatického myšlení seznamuji žáky s programováním robotů.

Pro 1. stupeň jsou vhodné Bee-boty (včelky), u kterých mají žáci možnost naprogramovat je pomocí šipek (vpřed, doprava, doleva, vzad). Bee-bot potom projede naprogramovanou cestu. Pro lepší představu doporučuji podívat se na: https://www.kidscodr.cz/kurzy/44-beebot .

Pro osmileté žáky jsou vhodní i Ozoboty, kteří jsou menší, ale umí toho více. Zde je nutné řešit barevné kódy, které Ozobot přečte a dle toho vykoná, co je mu přikázáno (tornádo, cikcak, zrychlení či zpomalení, ….). Ozobot umí i více, můžete jej naprogramovat přes tablet nebo počítač. K tomu potřebujete tzv. OzoBlockly, které doporučuji pro starší děti i na 2. stupni: http://ozobot.sandofky.cz .

Žáci jsou při práci s roboty nadšení, velmi rychle se zapojují a zkoumají, co to umí. Dalo by se říci, že se učí hrou. Musí přemýšlet a uvažovat o příkazech pro roboty. Někdy to nejde hned, proto začnou znovu a chybu opraví. Mají radost, že se jim něco povedlo, přišli s nějakou inovací. Chválím všechny nadšené děti, které se nechtějí s roboty rozloučit. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Lenka Papežová