Organizace závěru školního roku 2019/2020
16. červen 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí bude uzavřeno ve středu 17. 6. 2020 na pedagogické radě.

17. 6. 2020 bude ukončena distanční výuka žáků.

Žáci 1. stupně přihlášení do školního vzdělávání od 25. 5. 2020 mohou nadále ve vzdělávání pokračovat dle nastaveného režimu do 30. 6. 2020. Rodiče mohou žáky z tohoto vzdělávání odhlásit.

Žáci 6. – 8. ročníků docházejí do školy na třídnické hodiny dle určeného rozpisu.

Žáci 9. ročníků se sejdou 24. 6. dle informací třídních učitelů ve svých třídách – odevzdání čipů, učebnic a další organizační záležitosti.

VYSVĚDČENÍ: Předání vysvědčení proběhne pro všechny žáky dne 30. 6. 2020. Všichni žáci (i ti, kteří nejsou přihlášeni) se shromáždí v 8:00 ve svých třídách. Po předání vysvědčení odejdou domů, žáci přihlášeni do školní družiny mohou odejít do školní družiny.

Upozornění: žáci, kteří ještě fyzicky do školy nedocházeli, jsou povinni k převzetí vysvědčení doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení v sekci Dokumenty)

ROZLOUČENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ: slavnostní společné rozloučení žáků 9. ročníků se základní školou proběhne 30. 6. 2020 v 9:00 v jídelně školy.

UČEBNICE: Žáci neodevzdávají učebnice, ponechají si je doma a budou s nimi pracovat v měsíci září, poté obdrží učebnice nové.

PhDr. Milena Medková