Rozvoj informatického myšlení - PRIM
18. červen 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020 pokusné ověřování „Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách“. V obou školních rocích jsme ověřovali zařazení programování Scratch ve výuce na 2. stupni. První rok jsme s žáky pracovali podle učebnice od autorů: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.; doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. Druhý rok jsme si již troufli na pokročilou variantu jako jedna ze dvou základních škol v republice od autorů: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PhDr. Jiří Štípek, PhD.; PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Projekty jsme zvládali bravurně. Složitější úlohy jsme řešili v závěru roku, který byl poznamenán pandemií. Žáky tato situace neodradila a rádi plnili úkoly i nad rámec svých povinností. Což mne překvapilo. Je to důkazem toho, že programování žáky baví, nadané žáky to dále rozvíjí. Samozřejmě najdou se i tací, kteří o programování zájem nemají. Některé náročnější projekty jsou pro většinu neřešitelné a spíše určeny pro střední školy.

Ke všem dílčím projektům, které byly ověřeny ve výuce, jsem pečlivě odesílala zpětnou vazbu tvůrcům metodických materiálů. S autory jsme byli v úzkém kontaktu. Při spolupráci se materiály znovu upravovaly. Vznikají nové varianty. Jsem ráda, že nám, praktikům, akademici naslouchají.

Bližší informace naleznete na: imysleni.cz, kde uvádí: "Cílem pokusného ověřování je zjistit, nakolik koncepce rozvoje informatického myšlení a obsah nového vzdělávacího oboru informatika, které připravil Národní ústav pro vzdělávání, odpovídají možnostem škol, vyučujících a především dětí a žáků, zda učební a metodické materiály, které připravily pedagogické fakulty v projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení na podporu práce vyučujících, jsou funkční a uživatelsky přístupné, a to i pro další implementaci digitální gramotnosti a informatického myšlení po revizi rámcových vzdělávacích programů."

Jsme rádi, že se naše škola, mohla připojit k pilotním školám. Žáci jsou šťastní, že to zvládli.

Lenka Papežová