Cambridge Exams
24. červen 2020

I přesto, že školy od 11. března působily v režimu mimořádných opatření, proběhly 24. června na ZŠ Křižná mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge exams. Celkem 23 žáků naší školy skládalo zkoušky ve čtyřech úrovních:

YLE, Movers - 10 žáků FLYERS - 5 žáků KET - 2 žáci PET - 6 žáků

Jelikož se testy opravují v Cambridge University ve Velké Británii, budou výsledky známy za šest týdnů. Pevně věřím, že všichni žáci složili mezinárodní jazykové zkoušky úspěšně.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na začátku září na radnici ve Valašském Meziříčí.

Všem žákům patří mé velké poděkování za pracovitost a pečlivou přípravu, rodičům za podporu. Děkuji taktéž paní učitelce Mgr. Daniele Maškové za přípravu žáků a paní učitelce Mgr. Zdeňce Jonášové za přípravu žáků a celkovou organizaci.

Milena Medková