Vysvědčení 20219/2020
7. červenec 2020

Žáci, kteří si nevyzvedli vysvědčení poslední den školy si ho mohou vyzvednou v úředních hodinách - každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin.