Školní rok 2020/2021 - INFORMACE
27. srpen 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 1. 9. 2020 zahájíme školní rok 2020/2021. Dovolte mi pár organizačních záležitostí.

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 8. 2020 je stanovena povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu v případě, že počet účastníků ve stejný čas přesahuje 100 osob. Z tohoto důvodu proběhne slavnostní uvítání prvňáčků pouze v jednotlivých třídách za přítomnosti žáků, jejich rodičů a třídní učitelky. Věřím, že i tak si děti svůj první den ve škole užijí a bude pro ně dnem, na který budou rádi vzpomínat.

ROUŠKY

V budově školy není povinnost nosit roušky. Povinnost nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání hromadných akcí (více u informací k hromadným akcím). Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol.

CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1. září se vzdělávání žáků vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví připravovaná novela školského zákona, jedná se o případy, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků alespoň jedné třídy/oddělení. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

Věřím, že školní rok 2020/2021 proběhne bez mimořádných opatření, v klidu a spokojenosti všech.

Těšíme se na žáky, rodičům děkujeme za trpělivost a důvěru a přejeme všem pevné zdraví.

PhDr. Milena Medková, ředitelka