Omezení pohybu třetích osob ve škole a nošení roušek.
2. září 2020

Vážení rodiče a návštěvníci školy

od 2. 9 2020 je z důvodu opatření proti šíření Covid-19 omezen pohyb tzv. třetích osob ve škole.

Rodiče, ostatní rodinní příslušníci, kteří doprovází žáky do školy, mají umožněn vstup pouze do vestibulu školy. Do šaten a dalších prostor školy žáci vstupují již samostatně. Rodiče, kteří vyzvedávají dítě ze školy po obědě, čekají na dítě ve vestibulu školy. Prosíme, aby nechodili do školní jídelny.

Poznámka: Toto se netýká rodičů žáků 1. ročníků. Tito mohou své děti doprovázet do šaten do 11. 9. 2020. Prosíme o nošení roušek.

V případě, že je zákonný zástupce domluven na konzultaci s vyučujícím, nahlásí toto paní vrátné a jde na konzultaci. Při pohybu ve škole použije ochranu úst a nosu (roušku, či jiný vhodný prostředek).

Školní družina:

Rodiče doprovázející děti do ranní družiny mohou dítě do družiny doprovodit. V rámci ranní družiny využívají žáci 5. pavilonu pouze šatny v pavilonu hlavním (MV3). Rodiče při pohybu ve škole použijí roušku.

Velmi děkujeme zákonným zástupcům za respektování stanovených pravidel a trpělivost.

PhDr. Milena Medková, ředitelka