Návaznost vzdělávání - loňský a letošní školní rok
2. září 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jednotliví vyučující provedli pečlivou analýzu vzdělávacího obsahu v rámci nařízeného distančního vzdělávání v loňském školním roce, tedy jaká témata byla realizována v plné šíři, jaká témata byla realizována v redukované podobě. Na základě provedené analýzy byla vytvořena evidence, z níž plyne, jaká témata (učivo) se zcela přesune do školního roku 2020/2021 či která témata (učivo) se zcela vypustí.

Škola se zaměří na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizích jazycích. To ovšem neznamená, že bychom se nevěnovali pečlivě taktéž ostatním předmětům.

Minulé období ukázalo, jak důležitá je podpora schopností žáků vzdělávat se samostatněji. Věříme, že školní rok 2020/2021 proběhne pouze prostřednictvím přímé výuky žáků, nicméně na distanční výuku jsme připraveni a uděláme vše pro to, aby vzdělávací obsah byl připraven dobře a žáci byli schopni aplikovat nabyté znalosti a dovednosti ze všech vyučovacích předmětů v širších souvislostech.

PhDr. Milena Medková, ředitelka