Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR
7. září 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

i letos pořádá Mensa (Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání) logickou olympiádu. Pokud máte zájem se přihlásit - přihlásit se mohou žáci od 1. třídy ZŠ - více informací najdete na plakátku v sekci Dokumenty.