Školní jídelna - informace
10. září 2020

Upozornění pro rodiče žáků:

- První den nemoci je možné si vyzvednout oběd v době od 10,45 - 11,15 zadním vchodem od hřiště (následující dny je nutné stravu odhlásit).

- Z hygienických důvodů se nesmí vstupovat do školní jídelny a oběd bude pověřeným pracovníkem školní jídelny donesen k zadnímu vchodu. Rodič si sám oběd přesune do přineseného jídlonosiče.

- Vzhledem k přísnému dodržování hygienických předpisů a aktuální epidemiologické situaci bude školní jídelna připravovat pouze jeden druh jídla a to do odvolání.

Ivana Křižanová, vedoucí školní jídelny