Slavnostní předávání certifikátů Cambridge exam
14. září 2020

23 žáků naší školy vstoupilo slavnostním slibem “I promise” do akademického světa s mezinárodním certifikátem jejich jazykové úrovně. Slavnostní předávání proběhlo dne 3. září 2020 v obřadní síni MÚ Valašského Meziříčí za přítomnosti paní místostarostky Yvony Wojáczkové, paní ředitelky Mileny Medkové a zástupkyně jazykové školy Hello. Přestože byly od března školy uzavřeny a žáci se připravovali distančně, povedlo se je na jazykové zkoušky připravit.

Mezinárodně uznávané zkoušky se konaly 25.června 2020 přímo na ZŠ Křižná

Celkem 23 žáků skládalo zkoušky na čtyřech úrovních:

DĚTSKÉ ZKOUŠKY YLE: Movers - 10 dětí Flyers - 5 dětí a dále KET - 2 žáci PET – 6 žáků

Všichni žáci zkoušku úspěšně složili.

Upřimně gratulujeme a jsme hrdí na žákyně, které na konci 8.třídy zvládly jazykovou uroveň PET, která se rovná úrovni státní maturity. Jedná se o tyto žákyně: Vendula Bubníková, Kateřina Janošová, Anička Škrabánková, Tereza Válková a Tereza Doležalová.

ZŠ Křižná je jediná škola v celém Zlínském kraji, která připravuje systematicky své žáky na mezinárodní zkoušky a umožňuje skládat tyto významné zkoušky na škole.

V letošním školním roce budou opět probíhat přípravné kurzy ke Cambridge exams. Termíny pretestů a zkoušek budou vyvěšeny na školním webu.

Mgr. Zdenka Jonášová