ROUŠKY - od 18. 9. 2020
18. září 2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol nově včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Povinnost se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

PhDr. Milena Medková, ředitelka