Prim@ konference
5. říjen 2020

Dne 19. 9. 2020 proběhla ONLINE Konference PRIM@ Informatika 2020. Přednášející byli z MŠMT, z pedagogických fakult, z lékařské fakulty, tvůrci učebnic a metodických materiálů, také i ověřovatelé učebnic. Byla jsem zařazena mezi ověřovatele učebnice.

V letech 2018 – 2020 jsme ověřovali na naší škole v rámci projektu PRIM učebnice Programování ve Scratch pro 2. stupeň a Programování Scratch pro pokročilé. Velké poděkování patří žákům, kteří se účastnili. V článku, který naleznete v dokumentech ke stažení můžete nalézt ukázky jejich práce.

Článek měl úspěch a mnoho lidí ví, že i ve Valašském Meziříčí jdeme s dobou a žáci se učí novým trendům v předmětu Informační a komunikační technologie. Nyní budeme zařazovat změny ŠVP, které budou platné pro všechny žáky. Těším se na radost dětí, která se při řešení problémů objeví.

Lenka Papežová