OŠETŘOVNÉ OD 14. 10. 2020
14. říjen 2020

Dle tiskové zprávy MPSV bude v poslanecké sněmovně v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení. Počítá se s ošetřovným ve výši 60% denního vyměřovacího základu (min. 400,00 Kč/den). Ošetřovné se vztahuje na děti mladší 10 let + výjimky.

Postup:

Rodiče musí v první řadě informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance.

Potvrzení ze školy o uzavření školy nebude potřeba.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce předávat svému zaměstnavateli "Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení". Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Formulář bude vyplňovat sám zaměstnanec.

PhDr. Milena Medková, ředitelka