1. a 2. ročníky - prezenční výuka od 18. 11. 2020
16. listopad 2020

Dne 18. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků.

Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách v homogenních skupinách dle rozvrhu.

Žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Prosíme rodiče, aby měli vždy jednu na výměnu při případném znečištění.

Školní družina: pro přihlášené žáky bude školní družina fungovat denně od 6:00 do 15:30 hodin (více informací o organizaci školní družiny obdrží rodiče žáků 1. a 2. ročníku přes Komens).

Školní jídelna: žáci mají obědy přihlášeny, odhlášky u paní Křižanové 571 622 442.

PhDr. Milena Medková