Distanční výuka od  1. 3. 2021 do 21. 3. 2021
27. únor 2021

Vláda ČR s účinnosti ode dne 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách (ruší prezenční výuku), dále zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině a školním klubu.

PhDr. Milena Medková, ředitelka školy