Zápis 2021/2022 - Individuální konzultace pro rodiče budoucích prvňáčků
15. březen 2021

Vážení rodiče,

velice si vážíme zájmu o nástup Vašeho dítěte do naší školy.

Abychom Vám ulehčili rozhodování o nástupu či odložení povinné školní docházky, přicházíme s nabídkou individuálních konzultací s učiteli našich prvních tříd.

Společně s Vámi a dítětem posoudíme zrakové a sluchové vnímání dítěte, matematické představy, jazykové dovedností, sociálně-emoční a tělesnou zralost. Výsledek zkonzultujeme a přidáme doporučení pro další nácvik potřebných dovedností.

Individuální konzultace budou probíhat ve dnech 25., 26. a 29. 3. 2021

V případě zájmu o individuální konzultaci, napište na adresu zskrizna@zskrizna.cz – stačí věta „mám zájem o individuální konzultaci – zápis“ a napsat telefonní kontakt. 23. 3.

Na individuální konzultace máte možnost se přihlásit do 23. 3. 2021. 23. 3. budou rozeslány pozvánky s konkrétním časem.

Individuální konzultace proběhnou dle stanovených hygienických pravidel.

PhDr. Milena Medková, ředitelka