Informace k výuce od 12. 4. 2021
7. duben 2021

Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2021 nastoupí na prezenční rotační výuku žáci 1. stupně těchto tříd:

1. A, B, C

4. A, B, C

5. B

Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně (na prezenční rotační výuku nastoupí 19. 4. 2021)

Bližší informace obdrží rodiče žáků 1. stupně přes Komens - Bakaláři.

PhDr. Milena Medková, ředitelka