Obědy pro žáky v prezenční výuce
9. duben 2021

Váženi rodiče,

žáci, kteří nastoupí dne 12. 4. 2021 na prezenční rotační výuku žáci mají automaticky obědy přihlášeny. Kdo se nebude chtít stravovat, musí si stravu odhlásit individuálně.

PhDr. Milena Medková