Informace pro rodiče/pracovníci IZS a dalších profesí
9. duben 2021

Dětem IZS, které jsou žáky 1. st. a vztahuje se na ně rotační výuka, je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Děti se v tomto týdnu zapojí (ze školy) do distanční výuky,

Provoz 6:30 (nutno dodržet čas vstupu z důvodu testování žáků) - 16:00 hodin.

V případě zájmu pište na zskrizna@zskrizna.cz (nutno doložit potvrzení, že jako zákonné zástupci spadáte do daných profesních kategorií).

PhDr. Milena Medková