Zápis do 1. ročníků 2021/2022
13. duben 2021

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se zápis do 1. ročníků školního roku 2021/2022 uskuteční bez přítomnosti dětí při zápisu. Proběhne tedy pouze formální část zápisu, tzv. „motivační“ části zápisu se konat nebude.

Termín zápisu: 19. 4. 2021 – 23. 4. 2021

V tomto termínu bude možno podat žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání na ZŠ Křižná (součástí žádosti je Souhlas rodiče + kopie rodného listu dítěte) následujícím způsobem: - do datové schránky: z9we8ir - v obálce do vestibulu školy od 8:00 – 17:00 hodin (v tomto případě budou ihned překontrolovány všechny náležitosti, popřípadě Vám pomůžeme s vyplněním)

Co je potřeba k zápisu přinést: Žádost o přijetí a Souhlas rodiče nebo Žádost o odklad a Souhlas rodiče (pozor, je nedílnou součástí žádosti), kopii rodného listu dítěte.

Formuláře naleznete na: www.zskrizna.cz – pod odkazem Dokumenty – Ke stažení

Formuláře jsou k dispozici vytištěné u paní vrátné.

Maximální kapacita přijatých žáků do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 - 66 žáků/3 třídy.

Kritéria přijetí:

K povinné školní docházce budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu naší školy (spádové děti), děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, dále děti z ostatních oblastí (informace o spádových oblastech najdete na www.zskrizna.cz pod odkazem - Předškoláci).

V případě více přijatých žádosti něž je kapacita školy, dojde k losování (škola má povinnost přijmout do 1. ročníků tzv. spádové děti). Termín případného losování 4. 5. 2021 v 16:00 hodin.

Zveřejnění přijatých žáků (pod registračními čísly) dne 5. 5. 2021.

Více informací k organizaci a průběhu zápisu naleznete na www.zskrizna.cz – pod odkazem Úřední deska (Zápis_2021_2022_Informace)

PhDr. Milena Medková, ředitelka