Výuka od 17. 5. 2021
12. květen 2021

Organizace výuky od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021

1. stupeň - dne 17. 5. 2021 nastoupí na prezenční výuku všechny ročníky (distanční výuka zrušena). Testování žáků 1x týdně, povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy.

2. stupeň - v týdnu 17. 5. - 21. 5. 2021 nastoupí na prezenční výuku 8. a 9. ročníky (6. a 7. ročníky mají distanční výuku). Testování žáků 2x týdně, povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy.

Příchod do školy (žáci, kteří nechodí do školní družiny): 7:35 hodin hlavním vchodem (dříve nebudou z organizačních důvodu žáci do školy vpuštěni).

Obědy: Všichni žáci 8. a 9. ročníků, kteří se stravovali ve školní jídelně, mají přihlášeny obědy automaticky. Odhlášení obědů na telefonu 571 622 442.

Školní družina

- od 17. 5. 2021 je ŠD v provozu od 6:00 - 16:00 hodin. Děti budou v odděleních tak, jak byly rozděleny před covidovými opatřeními, ruší se homogenity skupin

- ruší se povinnost zajišťovat péči o dětí rodičů IZS a vybraných profesí

PhDr. Milena Medková, ředitelka školy