Organizace výuky od 24. 5. 2021
20. květen 2021

Od 24. 5. 2021 je umožněna výuka všech ročníků.

Vstup žáků do školy od 7:35 hodin (netýká se ranní družiny).

Testování antigenními testy 1x týdně, povinnost nosit roušky zůstává.

PhDr. Milena Medková