Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Cambridge exams - pretesty
4. červen 2021

3. června proběhly na ZŠ Křižná pretesty na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge exams. Celkem 32 žáků si vyzkoušelo zkoušky na nečisto ve čtyřech úrovních:

DĚTSKÉ ZKOUŠKY YLE: Starters, Movers, Flyers a KET

DĚTSKÉ ZKOUŠKY jsou určeny pro žáky základních škol cca do 11-12 let (věk pouze doporučený). Obsah zkoušek je hravější, děti vybarvují, ukazují na obrázky, doplňují slovíčka dle barevných obrázků. Hodnocení probíhá pomocí erbů – za každou část může kandidát získat max. 5 erbů. Testy jsou velmi motivační a každé dítě obdrží certifikát.

ZKOUŠKY PRO STARŠÍ DĚTI + DOSPĚLÉ KET a PET jsou koncipovány jako souvislý text s úlohami na porozumění textu, doplňování odstavců, kladou důraz na praktické užití jazyka – doplnění s čím se pojí jednotlivá slovesa/předložky apod. Hodnocení probíhá pomocí bodů.

Přínosy: Celoživotní a mezinárodní platnost • Lepší pozice na pracovním trhu • Zvýšení kvalifikace a sebevědomí • Opora při přijímacích zkouškách • Mezinárodní srovnání vědomostí • Motivace pro další studium jazyka

Výsledky budou známy do 4 týdnů. Žáci obdrží osvědčení se svými výsledky.

Mgr. Zdenka Jonášová