Provoz školy od 15. 6. 2021
15. červen 2021

Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu ve třídě. Při ostatních aktivitách ve škole (o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest nasazen. (zdroj MŠMT)

PhDr. Milena Medková