Bee-boti a ozoboti na Křižné
24. červen 2021

Školní rok byl náročný pro učitele i žáky. Mnoho se toho naučili a ještě naučí, proto jsme některým zpestřili výuku na 1. stupni pomocí programovatelných hraček.

Žáci si mohli vyzkoušet projet cestu městem, zopakovali si násobilku, geometrické tvary, hledali slova s bee- boty. Jiné třídy měly možnost seznámit se s ozoboty, kterým žáci rádi namalovali cesty s kódy. Bylo krásné pozorovat žáky, jak plní úkoly s nadšením a zájmem.

V příštích letech se s ozoboty i bee-boty budou potkávat v novém předmětu Informatika. Víme, že je před námi nelehký úkol rozvíjet informatické myšlení, ale s našimi nadšenými žáky to zvládneme.

Vyučující informatiky