Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Základní informace k 1. září 2021
25. srpen 2021

Základní informace k 1. září 2021

(v součinností s Mimořádným opatřeními Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, Č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN a Doporučením MŠMT ze dne 17. srpna 2021)

Příchod do školy:

- Vstup do školy je žákům umožněn od 7:35 hodin (vyučování začíná v 7:55 hodin)

- Školní družina je v provozu 6:00 – 16:00

- Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (žáci roušky, ostatní respirátor) – vyjma osob spadajících pod pod článek I, bod a, b MO MZd

- Při vzdělávání (ve třídě) žáci, kteří se mají negativní výsledek testu (antigenní, PCR), popř. doloží certifikát o očkování, popř. prodělali nemoc covid a neuplynulo více než 180 dní nemusí používat ochranu úst

- žáci se první den nepřezouvají a jdou přímo do tříd (žáci 1. – 9. ročníků obdrží klíče od nových šatních skříněk od svých třídních učitelů 2. 9. 2021)

- rozpis a umístění tříd 1. a 6. ročníků bude vyvěšen na nástěnce ve vestibulu, ostatní ročníky mají třídy stejně jako v loňském školním roce

Prvňáčci:

- rodiče mohou doprovodit své děti do tříd a mohou se zúčastnit zahájení výuky (použijí ochranný prostředek úst, respirátor)

Ochrana úst:

- Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (žáci roušky, ostatní respirátor) – vyjma osob spadajících pod pod článek I, bod a, b MO MZd

- Při vzdělávání (ve třídě) žáci nemusí používat ochranu úst (kteří mají negativní výsledek testu (antigenní, PCR), popř. doloží certifikát o očkování, popř. prodělali nemoc Covid a neuplynulo více než 180 dní)

Preventivní screeningové testování):

- žáci 1. ročníků se budou testovat 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 (1. vyučovací hodinu)

- žáci 2. – 9. ročníků se budou testovat 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 (1. vyučovací hodinu)

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenčního vyučování a dalších aktivit ve škole, školní družině a školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

- povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorách

- nesmí zpívat

- při konzumaci potravin a nápojů (nepoužívají ochranný prostředek, musí sedět v lavici)

Třetí osoby ve škole:

- v průběhu prezenčního vyučování je vstup třetích osob omezen

- zákonní zástupci žáků 1. – 3. ročníků mohou být přítomni u testování za dodržení stanovených pravidel

Třídní schůzky:

1. ročníky: 2. 9. 2021, 15:30

6. ročníky: 2. 9. 2021, 16:00 hodin

PhDr. Milena Medková