Organizace vyučování ve dnech 1. - 3. září 2021
27. srpen 2021

Středa 1. 9. 2021

1. ročníky délka vyučování : 1 hodina

2. – 5. ročníky délka vyuč.. : 2 hodiny

6. - 9. ročníky : 3 hodiny

Provoz ŠD bude zajištěn od 9.00 hod.

Provoz ŠJ bude zajištěn od 10.00 hod.

Čtvrtek 2. 9. 2021

1. ročníky - délka vyučování: 2 hodiny

2. - 9. ročníky – délka vyučování: podle rozvrhu

1. - 2. hodinu budou ve třídě třídní učitelé

Provoz ve ŠD: od 9.30 hod.

Od pátku 3. 9. 2021 vyučování dle rozvrhu kromě 1. tříd (ty mají v pátek 3 vyučovací hodiny)