Liga proti rakovině
8. říjen 2021

Ve dnech 29. 9. - 30. 9. se naše škola opět zapojila do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Prodej dobře známých žlutých kytiček měli na starosti naši žáci, zástupci školního parlamentu.

Touto cestou bych tedy chtěla poděkovat prodejcům a všem, kteří akci finančně podpořili. Díky vám se pro Český den proti rakovině podařilo odevzdat 4 211,- Kč.

Mgr. Monika Kristová Záslavová