Žáci 6.A se zapojili do projektu „Květnaté louky Kysuc a Valašska“
21. říjen 2021

První akcí tohoto projektu byla návštěva areálu zahradnictví Městských lesů, kde byl pro ně připraven program: pozorování pomocí mikroskopu, vysazení violky do květináče, poznávačka rostlin, svačinka s bylinkami a jedlými květy, které si sami natrhali.

Druhý den společně s žáky partnerského města Čadca a s dětmi z ostatních škol Valašského Meziříčí vysévali komunitní louku na Vodní ulici. Poté jsme se všichni přesunuli do areálu naší školy, kde jsme spolu s pracovníky Městských lesů vysévali semínka květin na předem připravenou plochu.

Mgr. Renata Horváthová