Přípravné kurzy na Cambridge zkoušky
22. říjen 2021

Pro žáky se zájmem o intenzivnější výuku anglického jazyka a přípravu na Cambridge zkoušky budou na naší škole probíhat přípravné kurzy Cambridge na úrovních Starters, Movers, Flyers, PET a KET.

DĚTSKÉ KURZY na úrovních Starters, Movers a Flyers jsou určeny po žáky 9 -12 let (věk pouze doporučený). Obsah kurzů je hravější, děti vybarvují, ukazují na obrázky, doplňují slovíčka dle barevných obrázků. Zkoušky jsou pak velmi motivační, každé dítě certifikát obdrží. Hodnocení pomocí erbů – za každou část může kandidát získat max. 5 erbů.

KURZY PRO STARŠÍ DĚTI KET a PET: obsahem kurzů je práce s klasickým textem, souvislý text s úlohami na porozumění textu, doplňování odstavců, praktické užití jazyka – doplnění s čím se pojí jednotlivá slovesa/předložky apod. Zkoušky se pak hodnotí pomocí bodů.

Místo konání kurzů je ZŠ Křižná – učebna bude upřesněna.

Den a čas konání bude upřesněn.

Mgr. Zdenka Jonášová