Podzimní kloboukový den
2. listopad 2021

Dne 26. října si žáci 1. stupně zpestřili poslední předprázdninovou výuku ve škole, když se v hojném počtu začali shromažďovat ve svých třídách s kloboukem na hlavě.

Každá třída se mohla pochlubit mnoha krásnými podzimními klobouky, při jejichž výrobě dětem pomohla nejen vlastní fantazie, ale především pestrá podzimní příroda sama. Jelikož se zároveň v tento den mohly děti 1. a 2. tříd těšit z kouzelnické výuky plné strašidelných aktivit, kterou si v rámci Halloweenu připravili pro naše nejmenší žáci 9. a 8. ročníků, nechyběly ani klobouky a jiné doplňky připomínající tento původně keltský svátek.

Věřím, že jsme si všichni společně netradiční školní den užili, a tak se více těšili na krásné podzimní dny, které nám příroda o prázdninách dopřála.

Mgr. Simona Kopecká