Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Covid - aktuální informace
17. únor 2022

Od 19. 2. 2022 se dle mimořádného opatření MZd ve školách žáci netestují.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),

• Škola nebo školské zařízení bude následně kontaktovat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále taktéž platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve vnitřních společných prostorách školy. Při vyučování ve třídách žáci roušky nenosí.

PhDr. Milena Medková, ředitelka