Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Cambridge exams
17. březen 2022

13. dubna se budou konat na ZŠ Křižná mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge exams. Žáci mohou skládat zkoušky na různých úrovních:

DĚTSKÉ ZKOUŠKY YLE: Starters, Movers, Flyers

a zkoušky: KET PET

Přihlášky si můžete vyzvednout u p. uč. Jonášové.

Termín přihlášení: do konce března

DĚTSKÉ ZKOUŠKY jsou určené pro žáky základních škol cca do 11-12 let (věk pouze doporučený). Obsah zkoušek je hravější, děti vybarvují, ukazují na obrázky, doplňují slovíčka dle barevných obrázků. Velmi motivační - každé dítě obdrží certifikát. Hodnocení pomocí erbů – za každou část může kandidát získat max. 5 erbů.

ZKOUŠKY PRO STARŠÍ DĚTI + DOSPĚLÉ KET a PET: obsah jako klasický test. Souvislý text s úlohami na porozumění textu, doplňování odstavců, praktické užití jazyka – doplnění s čím se pojí jednotlivá slovesa/předložky apod. Hodnocení pomocí bodů.

Přínos pro žáky:

• Celoživotní a mezinárodní platnost

• Lepší pozice na pracovním trhu

• Zvýšení kvalifikace a sebevědomí

• Opora při přijímacích zkouškách

• Mezinárodní srovnání vědomostí

• Motivace pro další studium jazyka

Výsledky budou známy do 6 týdnů. Testy se skutečně opravují v Cambridge v Británii.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na začátku září na radnici ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Zdenka Jonášová