Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Beseda s pamětnicí holokaustu
6. duben 2022

Dne 31. března 2022 se třídy 9. A, 9. B, 9. C a 8. C zúčastnily besedy s pamětnicí holokaustu. Při počátečním seznámením s holokaustem měli žáci za úkol samotný holokaust popsat, jelikož žáci z osmé třídy se o tomto tématu ještě neučili. Na úvod se také dozvěděli něco o samotném judaismu, tedy židovském náboženství.

Po krátkém shrnutí se dostala ke slovu paní doktorka Michaela Vidláková, jež vyprávěla o životě malé dívenky, kterou tehdy byla. Příběh paní doktorky začal již v předškolním věku. V té době se začala přijímat první protižidovská opatření. Paní doktorka vyprávěla, jak moc ji jako malou dívenku zasáhlo, když si nemohla hrát s ostatními dětmi, jelikož byla Židovka. Postupem času přicházela tvrdší a tvrdší protižidovská opatření. Její tatínek musel změnit práci a nastoupil jako řemeslník. Také popisovala, jaké to bylo žít s dvěma dalšími rodinami pod jednou střechou poté, co byli nuceni se vystěhovat. Netekla jim teplá voda, nefungovalo topení, uhlí měli málo a potravin ještě méně kvůli přídělovému systému či zvláštní otevírací době pro Židy.

Takhle se svou rodinou žila nějakou dobu, než přišel ten osudný příkaz, přesun do Terezína. Terezín v té době sloužil jako sběrný tábor, tedy židovské ghetto. Michaela Vidláková byla oddělena od své rodiny a poslána do dívčího domova. Žáky zajímalo, zda se mohla vidět s rodiči. Bohužel nemohla. Občas její rodiče přišli pod její okno či naopak.

Paní doktorka měla obrovské štěstí, jelikož přežila jak strašnou nemoc, kterou se nakazila v Terezíně, tak i samotný Terezín. Díky obrovskému štěstí „utekli“ odvozu do vyhlazovacího tábora a její rodina přežila.

Závěrem bych chtěla jak za žáky, tak i za učitele poděkovat paní doktorce Vidlákové za její ochotu vyprávět nám příběh holokaustu jejíma očima. Reakce zúčastněných byly velice kladné, paní doktorka to odvyprávěla skvěle. Byla to velice zajímavá zkušenost a jsem poctěna, že jsem příběh holokaustu mohla slyšet od jedné z přeživších.

Kristýna Janovská, 9. A