Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Vědecká konference pro žáky ve Zlíně
30. květen 2022

Když nás oslovila paní učitelka Lenka Papežová, že bychom mohli vystoupit na vědecké konferenci pořádané Centrem podpory vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zprvu se nás zmocnil ostych. Nakonec jsme ale souhlasili a rádi vytvořili prezentace.

První prezentace měla název: „S Ozoboty za prvňáky“. Prezentaci za všechny deváťáky, kteří tvořili cesty pro prvňáky s paní učitelkou Denisou Plachejdovou a do prvních tříd je šli také představit, připravili Tomáš Podešva, Tomáš Mlýnek a Martin Machanec.

Druhá prezentace byla na téma: „Čteme prvňáčkům“. Připomněli jsme akci devátých ročníků z října pod vedením paní učitelky Šárky Crhonkové, kdy šli za prvňáčky a četli jim pohádku O nadmíru moderním pětiboji. Prezentaci přednášeli Markéta Hnilicová a Václav Veselý. Popsali celý proces příprav, samotné čtení, přínos pro prvňáčky i předčítající.

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili autobusem do Zlína. Ještě v autobuse jsme si znovu vyzkoušeli přednes. V 9:00 jsme byli již v aule, kde proběhlo úvodní slovo, a byl nám představen harmonogram konference.

Poté jsme si mohli zvolit témata, která nás zajímala. Nejvíce z nás si vybralo přírodní vědy. Zaujala nás přednáška malého prvňáčka o výrobě ponorky. Ocenili jsme jeho nebojácnost. V průběhu referátů narůstala naše nervozita. Přece jenom jsme měli přednášet před svými vrstevníky a odborníky z akademické obce, kteří prezentace hodnotili.

Když přišla řada na naše přednesy, tréma byla cítit, ale jakmile jsme začali, již bylo po nervozitě. Porotě jsme Ozoboty ukázali v akci, zkusili si i zakreslit dráhu, bylo vidět, že i je to baví. Čtení prvňáčkům pochválili jako pěkný počin především v současné době telefonů a tabletů.

Byli s námi i spolužáci, kteří nám dávali velkou psychickou podporu při celé akci.

Chtěli bychom poděkovat, že jsme se mohli této akce účastnit, byla pro nás velkým přínosem. Uvědomujeme si, jak je důležitá příprava prezentací a její přednes. Pěkné bylo i zjištění, že nám dopravu hradí Nadační fond ZŠ Křižná.

Markéta Hnilicová