Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

EVVO 8. ročníky
12. červen 2023

V malebné oblasti Valašska teče řeka Rožnovská Bečva. Když půjdete proti jejímu proudu dostatečně dlouho, narazíte na tři vesnice, kterým řeka dala své jméno. Dolní, Prostřední a Horní Bečva. U té poslední, nedaleko vodní nádrže, se na kopci za lesem nachází rekreační středisko Pekárny Rališka.

Zde se uskutečnil ve dnech 22. až 24. května environmentální kurz pro žáky osmých ročníků EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Tento kurz naše škola pořádá každým rokem a cíl zůstává stejný: pobýt v přírodě a praktickými činnostmi rozšířit znalosti žáků o ní. Organizací tohoto pobytu také doufáme, že si žáci k přírodě najdou kladný vztah a budou si jí vážit a v budoucnu se ji snažit chránit.

Na programu byly zejména badatelské aktivity, jako například sběr a poznávání různých druhů rostlin (stromy, byliny, mechy), lišejníků a živočichů (vodní i suchozemští bezobratlí). V naší výbavě nechyběly ani oblíbené mikroskopy, a tak si žáci mohli nakreslit detailní podobu pozorovaných organismů. Žáci se rovněž učili poznávat stopy zvířat a zkusili si udělat vlastní odlitek stopy ze sádry. Zajímavou aktivitou bylo poznávání rostlin poslepu pouze pomocí hmatu, těch aromatických pomocí čichu. Ve dvojicích se žáci vydali i do lesa, jeden z dvojice se zavázanýma očima, aby tam poslepu identifikoval vybraný strom. A v aktivitě „Můj strom“ se zase žáci snažili nakreslit strom přírodními barvivy, tj. pomocí objektů, které našli kolem sebe v lese a poté u svého stromu také odhadovali obvod a výšku.

Při rozcvičce si nejeden účastník užil koupání ve zmíněné přehradě. I vycházky byly na programu, třeba k nedalekému lomu nebo na okolní kopce, nejednou obohacené mírnými jarními deštíky. Věnovali jsme se také výuce první pomoci, konkrétně jak aplikovat masáž srdce. Při hrách jako „Lýkožrouti a feromoni“, „Potravní řetězec“ nebo „Ledové kry“ jsme si zábavnou formou ukázali, jak v přírodě fungují vzájemné vztahy organismů. Výborným zpestřením kurzu byla noční stezka odvahy, připravená skupinou žáků 8.A, velice se povedla.

Každý žák si z kurzu odnesl vlastnoručně vyrobenou složku se svými nákresy a vyplněnými pracovními listy, a jistě pak také spoustu zážitků ze tří dnů plných přírodovědných aktivit.

Učitelé přírodopisu a přírodovědy