Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Úplata za školní družinu 2024/2025
12. červen 2024

Vážení rodiče,

Rada města Valašské Meziříčí coby zřizovatel školy Usnesením R 43/55 stanovuje pro školní rok 2024/2025 s účinností od 1. 9. 2024

úplatu za vzdělávání ve školní družině ve výši 350,00 Kč měsíčně.

Nadále platí, že se měsíční úplata poměrně snižuje, pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 dnů.

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

d) Nově od 1. 9. 20204 - rodiny pobírající přídavek na děti. Zákonný zástupce je povinen prokázat tuto skutečnost ředitelce školy „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. V případě, že zákonný zástupce přestane přídavek pobírat, je povinen toto neprodleně oznámit škole.

Milena Medková, ředitelka školy