Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Sedmáci poznali historii Velké Moravy a viděli vyzu velkou
13. červen 2024

Exkurze se konala 10. června ve formě klasického autobusového zájezdu. Cílem byla návštěva Expozice Živá voda a Archeoskanzenu Modrá. Obě tato místa jsou zajímavá sama o sobě, ovšem skutečnost, že se nachází jedna od druhé 5 minut chůze, činí Modrou ještě atraktivnější destinací pro výlet.

Expozice Živá voda je přírodovědná, zaměřená na vodní život. Obsahuje mimo jiné: expozici vodních ptáků, výstavu fotografií ryb, dvě podzemní patra s tunelem v hloubce 3,5 metru a průhledy do hlubiny a do mokřadní tůně, expoziční jezero s našimi původními druhy ryb, největší sladkovodní ryby světa vyzy velké, mokřadní tůň s rybami, obojživelníky a želvou bahenní, akvárium s nepůvodními druhy živočichů, botanickou stezku s výsadbou bylin a dřevin typických biotopů Moravy a dřevěnou lávku nad výběhem praturů.

Archeoskanzen v Modré představuje opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Prohlídka místa je uspořádána interaktivním způsobem, kdy návštěvníci postupně prochází jednotlivá stavení osady (škola, kovárna, pekárna atd.) a potkávají tam aktéry v dobovém oblečení osvětlující život tehdejších časů.

Jako každá exkurze, i tato znamenala příležitost výuky zážitkovou formou. Žáci načerpali informace zejména v oblasti přírodopisu a dějepisu. Exkurze byla pro žáky přínosná i pro posílení (mezi)třídních vztahů.

Mgr. Jan Bařák