Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

V cizích botách…vzdělávání skrze literaturu
14. červen 2024

Naše škola má tu čest dlouhodobě spolupracovat s Městskou knihovnou ve Valašském Meziříčí, a právě tato spolupráce nám umožnila přivést k životu projekt s názvem „Život”. Tento projekt byl zvláštní tím, že dal našim žákům z osmých tříd možnost vcítit se do situace lidí, kteří se potýkají s různými hendikepy. Hendikepy, které byly součástí projektu, byly velmi rozmanité – od tělesných vad, přes psychická onemocnění, až po sociální výzvy, jako jsou problémy přistěhovalců nebo otázky týkající se LGBT komunity. Cílem bylo, aby se žáci alespoň na chvíli postavili do bot těch, kteří tyto hendikepy mají a každodenně s nimi žijí.

Projekt začal úvodní hrou, ve které si žáci náhodně vylosovali postavy s různými hendikepy. Následně se podle těchto postav rozdělili do skupin, kde každou skupinu spojoval společný hendikep. Tato aktivita nejenže podpořila týmového ducha, ale také empatii a porozumění pro ty, kteří se s hendikepem potýkají. Na základě práce s texty ze současných knih pro mládež, které poskytla knihovna, žáci vypracovali názorné přehledy a prezentace na vybraná témata. Tyto prezentace pak představili svým spolužákům, což byl nejen způsob, jak sdílet informace, ale také jak rozšířit povědomí o různorodosti a výzvách, kterým čelí lidé s hendikepem.

Celý projekt byl prožitkem plným kreativity, zábavy a empatie a přinesl mnoho ponaučení pro všechny zúčastněné. Je to příklad toho, jak může škola ve spolupráci s místními institucemi obohatit vzdělávací proces a zároveň posílit komunitní ducha, čtenářkou gramotnost a rozvíjet sociální cítění.

Mgr. Martina Kunetková