Dokumenty ke stažení

Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Salamonová Hana

Úřední hodiny

 Po:  08:00 - 09:00
        St:   08:00 - 09:00
        Pá:   08:00 - 09:00
        nebo individuálně dle domluvy

Oblasti činnosti

 • Kariérové poradenství
 • Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou
 • Řešení problémových situací ve škole

Psychologické poradenství

Mgr. Kateřina Indráková

Úřední hodiny

 Po:  14:00 - 16:00
        Čt:   08:00 - 10:00
        nebo individuálně dle domluvy

Oblasti činnosti

 • problémy s učením
 • profesní orientace
 • problémy v mezilidských vztazích
 • problémy v partnerských vztazích
 • psychické problémy
 • pozoruje prostředí ve třídě a chování žáků
 • diagnostika problémů žáků
 • konzultace se žáky, učiteli a zákonnými zástupci
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními i se zdravotnickými zařízeními

Prevence rizikového chování

Mgr. Jana Bernátková

Úřední hodiny

 St:  11:40 - 12:25
        nebo individuálně dle domluvy

Oblasti činnosti

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • Projevy rasové a menšinové intolerance
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání
 • Další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků