Jednotná přijímací zkouška na SŠ
25. květen 2020

Upravené podmínky k přijímání žáků na SŠ.