Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Salamonová Hana

Úřední hodiny

 Po:  09:00 - 11:30
        Út:   12:30 - 13:30
        Čt:   07:55 - 08:40
        nebo individuálně dle domluvy

Oblasti činnosti

 1. Kariérové poradenství
 2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané
 4. Řešení problémů spojených se školní docházkou
 5. Řešení problémových situací ve škole

Psychologické poradenství

Mgr. Kateřina Indráková

Projekt „Inkluze společně“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110

Oblasti činnosti

 1. problémy s učením
 2. profesní orientace
 3. pproblémy v mezilidských vztazích
 4. tíživé životní situace
 5. problémy v partnerských vztazích
 6. psychické problémy
 7. pozoruje prostředí ve třídě a chování žáků
 8. diagnostika problémů žáků
 9. konzultace se žáky, učiteli a zákonnými zástupci
 10. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními i se zdravotnickými zařízeními

Úřední hodiny

 Po:  14:00 - 16:00
        Čt:   08:00 - 10:00
        nebo individuálně dle domluvy