Hodina pohybu navíc
31. říjen 2016

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Program má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

„Hodina pohybu navíc“ bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizována 1x týdně pro skupiny žáků 1. – 3. ročníku. Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny ve dnech úterý, středa, čtvrtek, vždy 1 hodinu (45 minut).

Informace o organizaci a průběhu pokusného ověřování budou průběžně uveřejňovány na nástěnce školní družiny a na webových stránkách školy.