Školní družina-hlavní prázdniny

25.06.2019
Školní družina-hlavní prázdniny

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji přerušení provozu školní družiny a…

Více informací

Exkurze do Modré u Velehradu

21.06.2019
Exkurze do Modré u Velehradu

V pátek 14. června žáci 7. ročníku naší školy absolvovali se svými třídními učiteli exkurzi do Modré u Velehradu. Cílem této dlouho plánované akce bylo prohloubení znalostí z oblasti biologie a…

Více informací

Oslava 55. výročí ZŠ Křižná

18.06.2019
Oslava 55. výročí ZŠ Křižná

Dnes 18. června bylo u nás vše jinak. Při vstupu do školy Vás uvítali valašským pohoštěním, cimbálovou muzikou. Atmosféra se ke konci roku na chvíli změnila. ZŠ Křižná slaví 55 let. O oslavě se…

Více informací

55 let ZŠ Křižná

14.06.2019
55 let ZŠ Křižná

Dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní zahájení projektového dne a oslav 55. výročí ZŠ Křižná dne 18. 6. 2019, v 8:00 hodin Program: 8:00 Uvítání vedení města 8:30 Slavnostní zahájení…

Více informací

Čokoládová tretra 2019

11.06.2019
Čokoládová tretra 2019

Své začátečnické atletické zkušenosti a úspěchy začínají sbírat také nejmladší žáci naší školy. V pátek 7. června se v Olomouci zúčastnili čtvrtfinále Čokoládové tretry, projektu, který je součástí…

Více informací

Informatika nově a tvořivě

29.05.2019
Informatika nově a tvořivě

V rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 probíhal na naší škole v dubnu a v květnu kroužek…

Více informací

Návštěva 8. tříd ve Vídni

27.05.2019
Návštěva 8. tříd ve Vídni

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 jsme se zúčastnili poznávací exkurze do Vídně. Dopoledne jsme se seznámili s historickou Vídní. Navštívili jsme letní sídlo císaře a císařovny Schönbrunn, prošli jsme zámeckou…

Více informací

SBÍRKA PRO LIGU PROTI RAKOVINĚ

23.05.2019
SBÍRKA PRO LIGU PROTI RAKOVINĚ

V letošním roce jsme se opět zapojili do sbírky pro Ligu proti rakovině, která byla zaměřena na onemocnění plic. Květinový den proběhl 15. 5. 2019 a prodej kytiček zajistili naši žáci přímo v…

Více informací

Příměstský tábor

20.05.2019
Příměstský tábor

Vážení rodiče, ve spolupráci se Sportovním klubem mládeže Valašské Meziříčí, z.s. připravujeme pro Vaše děti ve věku 7 – 12 let (2. – 5. třída) PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE DNECH 19. – 23. 8. 2019 (počet…

Více informací

Programování na ZŠ Křižná

17.05.2019
Programování na ZŠ Křižná

Díky projektu PRIM se žáci z 6. tříd od října 2018 seznamují v IKT s programováním ve Scratchi. Postupně se učí vytvořit hry, rozhovory a kvízy. Některé práce jsou velmi podařené. Dne 24. 4. 2019…

Více informací

Cambridge exams

13.05.2019
Cambridge exams

Dne 9. května 2019 proběhly na ZŠ Křižná mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge exams. Celkem 33 žáků naší školy absolvovalo testování na následujících pěti úrovních: DĚTSKÉ ZKOUŠKY YLE v…

Více informací

Vzácný host na ZŠ Křižná

13.05.2019
Vzácný host na ZŠ Křižná

Dne 10. 5. 2019 na ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí zavítal pan Anderson, rodilý mluvčí ze státu Minnesota v USA. S panem Andersonem se osobně znám již dlouhá léta a tak jsem využila jeho bohatých…

Více informací

Dětské slyšení 2019

13.05.2019
Dětské slyšení 2019

V pondělí 6. května se školní parlament naší školy opět zúčastnil Dětského slyšení, jehož podstatou je možnost žáků položit představitelům města otázky k věcem, které je zajímají. Na otázky odpovídal…

Více informací

Lazy goat

13.05.2019
Lazy goat

Dne 7. května 2019 navštívili žáci 3. až 5. tříd činoherní anglicko-českou pohádku Lazy goat. Představení, které odpovídalo věku a schopnostem žáků, obohatilo hravou a vtipnou formou výuku anglického…

Více informací

Dny dětského čtení

10.05.2019
Dny dětského čtení

Ve dnech 23. 4. – 9. 5. 2019 proběhla v České republice kampaň Dny dětského čtení v rámci celoevropského projektu EUROPE READS. Žáci 7. B se rozhodli zapojit do soutěže spjaté s touto kampaní a…

Více informací

Matematická olympiáda

09.05.2019
Matematická olympiáda

V okresním kole Matematické olympiády reprezentovalo naši školu 15 žáků ze 6. - 8. ročníku. Čtyřem z nich se podařilo stát se úspěšnými řešiteli (J. Kunc (6. třída), M. Masopustová, P. Kučera a D.J.…

Více informací

E-bezpečí

30.04.2019
E-bezpečí

Ve středu 24. 4. 2019 proběhla pro 6. třídy přednáška „E-bezpečí“. Program byl věnován nebezpečí na sociálních sítích, především kyberšikaně a kybergroomingu. Žáci se dozvěděli, jak používat…

Více informací

Anglická knihovna

26.04.2019
Anglická knihovna

Díky školnímu nadačnímu fondu byla založena na naší škole anglická knihovna. Od října si mohou žáci vyšších ročníku zapůjčit anglicky psané knihy a rozšiřovat tak svou slovní zásobu angličtiny…

Více informací

Den Země na ZŠ Křižná

25.04.2019
Den Země na ZŠ Křižná

Dnem Země na ZŠ Křižná 17. 4. 2019 vyvrcholil projektový týden zaměřený na environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání. Den Země připravila Mgr. Horváthová, koordinátorka EVVO. V průběhu dne…

Více informací

0-tá školička pro budoucí prvňáčky

25.04.2019
0-tá školička pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzku „budoucích prvňáčků“, která se koná v pondělí 3. června 2019 v 16:00 hodin. Účast rodičů nutná! Schůzka pro děti se uskuteční 10. června v 15:30 hodin. …

Více informací

Soutěž o nejpěknější lapbook

24.04.2019
Soutěž o nejpěknější lapbook

V březnu se zájemci z řad žáků 7. ročníku zapojili v rámci výuky dějepisu do mezitřídní soutěže „O nejpěknější lapbook“. Jejich práce spočívala v tom, že si nejprve rozebrali témata z období…

Více informací

Štafetový pohár 2019

24.04.2019
Štafetový pohár 2019

V úterý 9. 4. na stadiónu ve Valašském Meziříčí proběhlo okresní kolo Štafetového poháru. Soutěž byla určena žákům 1. - 5. ročníku. Družstvo tvořilo 16 žáků školy, ze kterých byly vytvořeny 2 smíšené…

Více informací

Matematický klokan

18.04.2019
Matematický klokan

Také v letošním roce proběhla matematická soutěž Klokan 2019. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student. V kategorii Benjamín (6. - 7.…

Více informací

Odznak všestrannosti

16.04.2019
Odznak všestrannosti

Ve čtvrtek 11.4.2019 proběhlo na naší škole okresní kolo Odznaku všestrannosti. Ambasadorkou akce byla Šárka Kašpárková, mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v trojskoku. Žáci soutěžili…

Více informací

Návštěva Britského centra

16.04.2019
Návštěva Britského centra

Dne 10. 4. 2019 se 30 vybraných žáků druhého stupně naší školy vydalo do Britského centra v Ostravě, které navazuje na činnost předchozího British Council v Ostravě a je významným místem pro všechny,…

Více informací

Březnové akce 6. ročníku

16.04.2019
Březnové akce 6. ročníku

V průběhu března 2019 se žáci 6. tříd zúčastnili dvou akcí, které jim umožnily poznat nové věci. První exkurzí byla návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Žáci měli…

Více informací

Zájezd do Londýna a Oxfordu

12.04.2019
Zájezd do Londýna a Oxfordu

43 žáků osmých a devátých tříd naší školy se zúčastnilo zájezdu do Londýna a Oxfordu. Žáci měli možnost poznávat londýnské a oxfordské pamětihodnosti na vlastní oči a vyzkoušet si své komunikační…

Více informací

S Valašskou podle pravidel 2019

03.04.2019
S Valašskou podle pravidel 2019

Také letos proběhl žákovský projekt „S Valašskou podle pravidel“, který byl doprovodným programem k 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019. Jedná se o dopravně-bezpečnostní soutěž mezi 2., 4., 6. a 8.…

Více informací

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

01.04.2019
Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Na krajském kole Zeměpisné olympiády, která se konala v Uherském Hradišti 20. 3. 2019, se Daniel Zátorský (8. třída) umístil na 6. místě. Děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Jana Bizoňová

Více informací

Okresní kolo basketbalu starších dívek

22.03.2019
Okresní kolo basketbalu starších dívek

Družstvu dívek naší školy se dařilo i v okresním kole basketbalu, které se konalo v pondělí 18. března. Dívky obsadily pěkné 2. místo. Naše družstvo porazilo soupeřky ze ZŠ Rokytnice ze Vsetína a ZŠ…

Více informací

Talenty pro firmy „T-PROFI“

14.03.2019
Talenty pro firmy „T-PROFI“

Ve středu 6. března 2019 se žáci 5. tříd zúčastnili krajského kola odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“ na SPŠ v Otrokovicích ve zdejším Experimentariu. Cílem soutěže byla podpora…

Více informací

Okrskové kolo basketbalu

14.03.2019
Okrskové kolo basketbalu

V úterý 12. 3. 2019 proběhlo v naší škole okrskové kolo basketbalu. Zúčastnila se celkem čtyři družstva ze základních škol Křižná, Vyhlídka, Šafaříkova a ZŠ pro sluchově postižené. S převahou…

Více informací

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

24.02.2019
Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2019 se vítězové školního kola Zeměpisné olympiády zúčastnili kola okresního, které se konalo v Rožnově p. R. Soutěž se skládala ze tří částí - práce s atlasem, písemný test a praktická…

Více informací

Zeměpisná olympiáda

14.02.2019
Zeměpisná olympiáda

Ve středu 11. 2. 2019 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se 33 žáků. Soutěž měla dvě části. V první části vypracovávali žáci úkoly bez atlasu a využívali informací získaných ve…

Více informací

Zápisový lístek

13.02.2019
Zápisový lístek

Zápisový lístek se vydává pouze zákonným zástupcům žáka proti podpisu. Bude vydáván u výchovné poradkyně Mgr. Salamonové v úředních hodinách – viz odkaz Školní poradenské pracoviště. Žák ZÁPISOVÝ…

Více informací

Projekt Edison

06.02.2019
Projekt Edison

Naše škola opět přivítala zahraniční studenty z projektu Edison. Dne 4. února 2019 přijelo celkem 6 studentů, kteří pocházejí z různých koutů světa - Indonésie, Čína, Taiwan, Rusko a Gruzie. Naši…

Více informací

Anglická olympiáda

25.01.2019
Anglická olympiáda

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se skládala z konverzační části a části písemné (část gramatická s textem k porozumění a poslech). V…

Více informací

Konverzační soutěž v německém jazyce

23.01.2019
Konverzační soutěž v německém jazyce

V pátek 18.1.2019 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Celkem se školního kola zúčastnilo 24 žáků. Děti soutěžily ve 3 disciplínách: - úvodní krátký rozhovor - popis…

Více informací

Lyžařský výcvik

17.01.2019
Lyžařský výcvik

Ve dnech 7. – 11. ledna 2019 se 71 žáků sedmých ročníků zúčastnilo pobytového LVK. Pro velký zájem byli ubytovaní ve dvou objektech: penzionu „U Skřítků“ a v turistické ubytovně Hotelu Bauer. V…

Více informací

Vánoční laťka

18.12.2018
Vánoční laťka

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhla na naší škole Vánoční laťka pro 1. stupeň, které se zúčastnilo 60 žáků. Nejlepšího výkonu, 120 cm, dosáhli žáci 5. ročníku Eva Novotná a Štěpán Furmánek. V…

Více informací

Návštěva 9. tříd ve Vídni

12.12.2018
Návštěva 9. tříd ve Vídni

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili vánoční exkurze do Vídně. Program byl pestrý a předvánoční atmosféra byla znát na každém kroku. Jako první jsme navštívili Hundertwasserhaus – jedno…

Více informací

Hodina kódu na ZŠ Křižná

09.12.2018
Hodina kódu na ZŠ Křižná

Žáci naší školy se účastnili akce „Hodina kódu“. Tato akce je hodinovým úvodem do informatiky, která má za cíl přiblížit žákům programování a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Na začátku…

Více informací

Vědecký festival

09.12.2018
Vědecký festival

Dne 4. 12. 2018 se vybraní žáci devátých ročníků zúčastnili Vědeckého festivalu na ISŠ Valašské Meziříčí. Zde měli možnost nahlédnout pod pokličku nejrůznějších technických a vědeckých profesí. Mnoho…

Více informací

Krabice od bot

05.12.2018
Krabice od bot

Žáci naší školy se letos zúčastnili akce Krabice od bot, kterou si sami vybrali na jednání školního parlamentu. S nadšením se přidaly třídy prvního i druhého stupně. Jedná se o předvánoční akci…

Více informací

Florbal – mladší žáci

27.11.2018
Florbal – mladší žáci

V úterý 13. listopadu 2018 se žáci 6. – 7. tříd zúčastnili okrskového kola ve florbalu na domácí půdě ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 základních škol, ze kterých byla…

Více informací

Paragraf 11/55

27.11.2018
Paragraf 11/55

V pátek 23. listopadu 2018 proběhlo školní kolo soutěže „Paragraf 11/55“. Každá třída sestavila svůj soutěžní tým, který se snažil podat co nejlepší výkon. V průběhu soutěže žáci prokazovali nejenom…

Více informací

Recitační soutěž

27.11.2018
Recitační soutěž

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhla na 1. stupni recitační soutěž. Žáci soutěžili ve 3 kategoriích (1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy). Všichni soutěžící předvedli velmi pěkné výkony, ze…

Více informací

Hájenka Semetín – výukový pobyt

16.11.2018
Hájenka Semetín – výukový pobyt

Žáci 6. až 8. ročníků, kteří se připravují na Cambridge exams, se zúčastnili ve dnech 12.- 13. 11. 2018 výukového pobytu na Hájence Semetín u Vsetína. Celý pobyt mohl být realizován díky…

Více informací

Halloween

13.11.2018
Halloween

Středa 31. 10. 2018 byla pro žáky nevšedním školním dnem. Poslední říjnový den se totiž uskutečnil již tradičně konaný a mezi dětmi oblíbený Halloween. Žáci 1. stupně se proměnili ve strašidelné…

Více informací

100 let republiky

02.11.2018
100 let republiky

Ve dnech 15. 10. – 26. 10. 2018 jsme si na naší škole připomínali 100 let od vzniku naší republiky. Aktivit a způsobů, jak se blíže seznámit s historií naší země, bylo mnoho. Děti objevovaly osobnost…

Více informací

Programování na ZŠ Křižná

01.11.2018
Programování na ZŠ Křižná

Vážení rodiče, ZŠ Křižná Vás zve na ukázku programování, které mají možnost žáci zažít v předmětu Informační a komunikační technologie. Ukázka proběhne 8. listopadu 2018 v počítačové učebně VT2 (2.…

Více informací

Halloween

25.10.2018
Halloween

Školní parlament ZŠ Křižná vyhlašuje na středu 31. 10. 2018 Halloween. Tento den, nechť přijdou všichni v hojném počtu do školy v kostýmech či dalších roztodivných úborech. Třídy s největší účastí…

Více informací

Mezinárodní den archeologie

23.10.2018
Mezinárodní den archeologie

Třetí říjnový týden se žáci 6. ročníku zúčastnili Mezinárodního dne archeologie, který je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně různé archeologické organizace nabízejí archeologický…

Více informací

Programování na ZŠ Křižná

17.10.2018
Programování na ZŠ Křižná

V sobotu 20. 10. 2018 bude na programu ČT24 od 11:05 v pořadu Regiony ČT24 odvysílána reportáž o nové koncepci výuky informatiky se zaměřením na programování. V reportáži jsou natočeni i naši žáci. …

Více informací

Projekt 72 hodin

16.10.2018
Projekt 72 hodin

Zapojení do projektu 72 hodin se pro naši školu stalo již tradicí. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Letos jsme se rozhodli zapojit ve dvou aktivitách. Navštívili jsme stacionář místní…

Více informací

Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

24.09.2018
Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

Krásné prostředí Horní Bečvy a slunné počasí poskytly ideální podmínky pro adaptační kurz žáků 6. ročníku. Pod vedením metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů se žáci všech 6. tříd…

Více informací

Evidenční číslo žáka

05.09.2018
Evidenční číslo žáka

Vážení rodiče, každému žákovi bylo přiděleno jedinečné evidenční číslo, které budete používat při jakékoliv platbě zasílané na účet školy jako variabilní symbol (školní družina, školní jídelna aj.).…

Více informací

Projekt Zdravá školní jídelna

22.01.2018
Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna staví na těchto základních informacích: • Podle WHO lze správnou péčí o zdraví předejít 80 % onemocnění srdce a cév, 80 % cukrovky 2. typu a 40 % nádorových…

Více informací

Datová schránka

27.08.2017
Datová schránka

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou. Máte-li zřízenou datovou schránku, napište do žákovské knížky ID Vaší datové schránky. Děkujeme.

Více informací

Projekty

13.07.2017
Projekty

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0…

Více informací

Stravné v době nemoci

20.03.2017
Stravné v době nemoci

Vážení rodiče a strávníci, ve školní jídelně se uskutečňuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci dítěte nemá dítě nárok na…

Více informací

Hodina pohybu navíc

31.10.2016
Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Program má za cíl…

Více informací