Anglická knihovna

05.10.2018
Anglická knihovna

Díky školnímu nadačnímu fondu byla založena na naší škole anglická knihovna. Od října si mohou žáci vyšších ročníku zapůjčit anglicky psané knihy a rozšiřovat tak svou slovní zásobu angličtiny…

Více informací

Změna jídelníčku od 1.10. do 5.10.2018

25.09.2018
Změna jídelníčku od 1.10. do 5.10.2018

Vážení strávníci, upozorňujeme, že z provozních důvodů byl změněn jídelníček na první říjnový týden. Kdo jste si již obědy navolili, prosím o jejich kontolu, protože bylo zrušeno, popřípadě vyměněno…

Více informací

Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

24.09.2018
Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

Krásné prostředí Horní Bečvy a slunné počasí poskytly ideální podmínky pro adaptační kurz žáků 6. ročníku. Pod vedením metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů se žáci všech 6. tříd…

Více informací

Evidenční číslo žáka

05.09.2018
Evidenční číslo žáka

Vážení rodiče, každému žákovi bylo přiděleno jedinečné evidenční číslo, které budete používat při jakékoliv platbě zasílané na účet školy jako variabilní symbol (školní družina, školní jídelna aj.).…

Více informací

Třídní schůzky

29.08.2018
Třídní schůzky

Vážení rodiče, dne 5. 9. 2018 proběhnou třídní schůzky tříd 4. A a 5. B v 16:00. Dne 6. 9. 2018 proběhnou třídní schůzky ve všech ostatních třídách v 16:00, kromě třídy 8. D, ta bude mít začátek v…

Více informací

Vrácení čipů do 31.8.2018

11.07.2018
Vrácení čipů do 31.8.2018

Vrácení kauce za čipy odcházejících žáků probíhá až do 31.8.2018 v kanceláři školní jídelny Křižná a to v termínech od 1.7.-13.7.2018, 31.7.-3.8.2018 a 13.8.-31.8.2018 od 8.00 do 12.00 hodin.…

Více informací

Projekt Zdravá školní jídelna

22.01.2018
Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna staví na těchto základních informacích: • Podle WHO lze správnou péčí o zdraví předejít 80 % onemocnění srdce a cév, 80 % cukrovky 2. typu a 40 % nádorových…

Více informací

Datová schránka

27.08.2017
Datová schránka

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou. Máte-li zřízenou datovou schránku, napište do žákovské knížky ID Vaší datové schránky. Děkujeme.

Více informací

Projekty

13.07.2017
Projekty

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0…

Více informací

Stravné v době nemoci

20.03.2017
Stravné v době nemoci

Vážení rodiče a strávníci, ve školní jídelně se uskutečňuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci dítěte nemá dítě nárok na…

Více informací

Hodina pohybu navíc

31.10.2016
Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Program má za cíl…

Více informací