Návštěva 9. tříd ve Vídni

12.12.2018
Návštěva 9. tříd ve Vídni

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili vánoční exkurze do Vídně. Program byl pestrý a předvánoční atmosféra byla znát na každém kroku. Jako první jsme navštívili Hundertwasserhaus – jedno…

Více informací

Hodina kódu na ZŠ Křižná

09.12.2018
Hodina kódu na ZŠ Křižná

Žáci naší školy se účastnili akce „Hodina kódu“. Tato akce je hodinovým úvodem do informatiky, která má za cíl přiblížit žákům programování a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Na začátku…

Více informací

Vědecký festival

09.12.2018
Vědecký festival

Dne 4. 12. 2018 se vybraní žáci devátých ročníků zúčastnili Vědeckého festivalu na ISŠ Valašské Meziříčí. Zde měli možnost nahlédnout pod pokličku nejrůznějších technických a vědeckých profesí. Mnoho…

Více informací

Krabice od bot

05.12.2018
Krabice od bot

Žáci naší školy se letos zúčastnili akce Krabice od bot, kterou si sami vybrali na jednání školního parlamentu. S nadšením se přidaly třídy prvního i druhého stupně. Jedná se o předvánoční akci…

Více informací

Florbal – mladší žáci

27.11.2018
Florbal – mladší žáci

V úterý 13. listopadu 2018 se žáci 6. – 7. tříd zúčastnili okrskového kola ve florbalu na domácí půdě ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 základních škol, ze kterých byla…

Více informací

Paragraf 11/55

27.11.2018
Paragraf 11/55

V pátek 23. listopadu 2018 proběhlo školní kolo soutěže „Paragraf 11/55“. Každá třída sestavila svůj soutěžní tým, který se snažil podat co nejlepší výkon. V průběhu soutěže žáci prokazovali nejenom…

Více informací

Recitační soutěž

27.11.2018
Recitační soutěž

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhla na 1. stupni recitační soutěž. Žáci soutěžili ve 3 kategoriích (1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy). Všichni soutěžící předvedli velmi pěkné výkony, ze…

Více informací

Hájenka Semetín – výukový pobyt

16.11.2018
Hájenka Semetín – výukový pobyt

Žáci 6. až 8. ročníků, kteří se připravují na Cambridge exams, se zúčastnili ve dnech 12.- 13. 11. 2018 výukového pobytu na Hájence Semetín u Vsetína. Celý pobyt mohl být realizován díky…

Více informací

Halloween

13.11.2018
Halloween

Středa 31. 10. 2018 byla pro žáky nevšedním školním dnem. Poslední říjnový den se totiž uskutečnil již tradičně konaný a mezi dětmi oblíbený Halloween. Žáci 1. stupně se proměnili ve strašidelné…

Více informací

100 let republiky

02.11.2018
100 let republiky

Ve dnech 15. 10. – 26. 10. 2018 jsme si na naší škole připomínali 100 let od vzniku naší republiky. Aktivit a způsobů, jak se blíže seznámit s historií naší země, bylo mnoho. Děti objevovaly osobnost…

Více informací

Programování na ZŠ Křižná

01.11.2018
Programování na ZŠ Křižná

Vážení rodiče, ZŠ Křižná Vás zve na ukázku programování, které mají možnost žáci zažít v předmětu Informační a komunikační technologie. Ukázka proběhne 8. listopadu 2018 v počítačové učebně VT2 (2.…

Více informací

Halloween

25.10.2018
Halloween

Školní parlament ZŠ Křižná vyhlašuje na středu 31. 10. 2018 Halloween. Tento den, nechť přijdou všichni v hojném počtu do školy v kostýmech či dalších roztodivných úborech. Třídy s největší účastí…

Více informací

Mezinárodní den archeologie

23.10.2018
Mezinárodní den archeologie

Třetí říjnový týden se žáci 6. ročníku zúčastnili Mezinárodního dne archeologie, který je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně různé archeologické organizace nabízejí archeologický…

Více informací

Informace ŠD

22.10.2018
Informace ŠD

Z provozních důvodů školní družina v době podzimních prázdnin 29.10-30.10 2018 nebude. Houžvová Kateřina

Více informací

Programování na ZŠ Křižná

17.10.2018
Programování na ZŠ Křižná

V sobotu 20. 10. 2018 bude na programu ČT24 od 11:05 v pořadu Regiony ČT24 odvysílána reportáž o nové koncepci výuky informatiky se zaměřením na programování. V reportáži jsou natočeni i naši žáci. …

Více informací

Projekt 72 hodin

16.10.2018
Projekt 72 hodin

Zapojení do projektu 72 hodin se pro naši školu stalo již tradicí. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Letos jsme se rozhodli zapojit ve dvou aktivitách. Navštívili jsme stacionář místní…

Více informací

Anglická knihovna

05.10.2018
Anglická knihovna

Díky školnímu nadačnímu fondu byla založena na naší škole anglická knihovna. Od října si mohou žáci vyšších ročníku zapůjčit anglicky psané knihy a rozšiřovat tak svou slovní zásobu angličtiny…

Více informací

Změna jídelníčku od 1.10. do 5.10.2018

25.09.2018
Změna jídelníčku od 1.10. do 5.10.2018

Vážení strávníci, upozorňujeme, že z provozních důvodů byl změněn jídelníček na první říjnový týden. Kdo jste si již obědy navolili, prosím o jejich kontolu, protože bylo zrušeno, popřípadě vyměněno…

Více informací

Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

24.09.2018
Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

Krásné prostředí Horní Bečvy a slunné počasí poskytly ideální podmínky pro adaptační kurz žáků 6. ročníku. Pod vedením metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů se žáci všech 6. tříd…

Více informací

Evidenční číslo žáka

05.09.2018
Evidenční číslo žáka

Vážení rodiče, každému žákovi bylo přiděleno jedinečné evidenční číslo, které budete používat při jakékoliv platbě zasílané na účet školy jako variabilní symbol (školní družina, školní jídelna aj.).…

Více informací

Třídní schůzky

29.08.2018
Třídní schůzky

Vážení rodiče, dne 5. 9. 2018 proběhnou třídní schůzky tříd 4. A a 5. B v 16:00. Dne 6. 9. 2018 proběhnou třídní schůzky ve všech ostatních třídách v 16:00, kromě třídy 8. D, ta bude mít začátek v…

Více informací

Vrácení čipů do 31.8.2018

11.07.2018
Vrácení čipů do 31.8.2018

Vrácení kauce za čipy odcházejících žáků probíhá až do 31.8.2018 v kanceláři školní jídelny Křižná a to v termínech od 1.7.-13.7.2018, 31.7.-3.8.2018 a 13.8.-31.8.2018 od 8.00 do 12.00 hodin.…

Více informací

Projekt Zdravá školní jídelna

22.01.2018
Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna staví na těchto základních informacích: • Podle WHO lze správnou péčí o zdraví předejít 80 % onemocnění srdce a cév, 80 % cukrovky 2. typu a 40 % nádorových…

Více informací

Datová schránka

27.08.2017
Datová schránka

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou. Máte-li zřízenou datovou schránku, napište do žákovské knížky ID Vaší datové schránky. Děkujeme.

Více informací

Projekty

13.07.2017
Projekty

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0…

Více informací

Stravné v době nemoci

20.03.2017
Stravné v době nemoci

Vážení rodiče a strávníci, ve školní jídelně se uskutečňuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci dítěte nemá dítě nárok na…

Více informací

Hodina pohybu navíc

31.10.2016
Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Program má za cíl…

Více informací