Matematický klokan

18.04.2019
Matematický klokan

Také v letošním roce proběhla matematická soutěž Klokan 2019. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student. V kategorii Benjamín (6. - 7.…

Více informací

Odznak všestrannosti

16.04.2019
Odznak všestrannosti

Ve čtvrtek 11.4.2019 proběhlo na naší škole okresní kolo Odznaku všestrannosti. Ambasadorkou akce byla Šárka Kašpárková, mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v trojskoku. Žáci soutěžili…

Více informací

Návštěva Britského centra

16.04.2019
Návštěva Britského centra

Dne 10. 4. 2019 se 30 vybraných žáků druhého stupně naší školy vydalo do Britského centra v Ostravě, které navazuje na činnost předchozího British Council v Ostravě a je významným místem pro všechny,…

Více informací

Březnové akce 6. ročníku

16.04.2019
Březnové akce 6. ročníku

V průběhu března 2019 se žáci 6. tříd zúčastnili dvou akcí, které jim umožnily poznat nové věci. První exkurzí byla návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Žáci měli…

Více informací

Zájezd do Londýna a Oxfordu

12.04.2019
Zájezd do Londýna a Oxfordu

43 žáků osmých a devátých tříd naší školy se zúčastnilo zájezdu do Londýna a Oxfordu. Žáci měli možnost poznávat londýnské a oxfordské pamětihodnosti na vlastní oči a vyzkoušet si své komunikační…

Více informací

S Valašskou podle pravidel 2019

03.04.2019
S Valašskou podle pravidel 2019

Také letos proběhl žákovský projekt „S Valašskou podle pravidel“, který byl doprovodným programem k 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019. Jedná se o dopravně-bezpečnostní soutěž mezi 2., 4., 6. a 8.…

Více informací

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

01.04.2019
Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Na krajském kole Zeměpisné olympiády, která se konala v Uherském Hradišti 20. 3. 2019, se Daniel Zátorský (8. třída) umístil na 6. místě. Děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Jana Bizoňová

Více informací

Okresní kolo basketbalu starších dívek

22.03.2019
Okresní kolo basketbalu starších dívek

Družstvu dívek naší školy se dařilo i v okresním kole basketbalu, které se konalo v pondělí 18. března. Dívky obsadily pěkné 2. místo. Naše družstvo porazilo soupeřky ze ZŠ Rokytnice ze Vsetína a ZŠ…

Více informací

Talenty pro firmy „T-PROFI“

14.03.2019
Talenty pro firmy „T-PROFI“

Ve středu 6. března 2019 se žáci 5. tříd zúčastnili krajského kola odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“ na SPŠ v Otrokovicích ve zdejším Experimentariu. Cílem soutěže byla podpora…

Více informací

Okrskové kolo basketbalu

14.03.2019
Okrskové kolo basketbalu

V úterý 12. 3. 2019 proběhlo v naší škole okrskové kolo basketbalu. Zúčastnila se celkem čtyři družstva ze základních škol Křižná, Vyhlídka, Šafaříkova a ZŠ pro sluchově postižené. S převahou…

Více informací

Zápis do 1. třídy

08.03.2019
Zápis do 1. třídy

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy dne 4. 4. 2019 od 12:00 do 18:00 hodin. Více informací na www.zskrizna.cz nebo na tel.: 571 622 546 nebo 702 008 840.

Více informací

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

24.02.2019
Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2019 se vítězové školního kola Zeměpisné olympiády zúčastnili kola okresního, které se konalo v Rožnově p. R. Soutěž se skládala ze tří částí - práce s atlasem, písemný test a praktická…

Více informací

Zeměpisná olympiáda

14.02.2019
Zeměpisná olympiáda

Ve středu 11. 2. 2019 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se 33 žáků. Soutěž měla dvě části. V první části vypracovávali žáci úkoly bez atlasu a využívali informací získaných ve…

Více informací

Zápis nanečisto

13.02.2019
Zápis nanečisto

Zveme všechny předškoláky a rodiče 14. 2. 2019 od 14:OO do 17:OO hodin do naší školy vyzkoušet si Zápis nanečisto. Jsme připraveni konzultovat s Vámi všechny otázky, které Vás se vstupem dítěte …

Více informací

Zápisový lístek

13.02.2019
Zápisový lístek

Zápisový lístek se vydává pouze zákonným zástupcům žáka proti podpisu. Bude vydáván u výchovné poradkyně Mgr. Salamonové v úředních hodinách – viz odkaz Školní poradenské pracoviště. Žák ZÁPISOVÝ…

Více informací

Projekt Edison

06.02.2019
Projekt Edison

Naše škola opět přivítala zahraniční studenty z projektu Edison. Dne 4. února 2019 přijelo celkem 6 studentů, kteří pocházejí z různých koutů světa - Indonésie, Čína, Taiwan, Rusko a Gruzie. Naši…

Více informací

Anglická olympiáda

25.01.2019
Anglická olympiáda

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se skládala z konverzační části a části písemné (část gramatická s textem k porozumění a poslech). V…

Více informací

Konverzační soutěž v německém jazyce

23.01.2019
Konverzační soutěž v německém jazyce

V pátek 18.1.2019 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Celkem se školního kola zúčastnilo 24 žáků. Děti soutěžily ve 3 disciplínách: - úvodní krátký rozhovor - popis…

Více informací

Lyžařský výcvik

17.01.2019
Lyžařský výcvik

Ve dnech 7. – 11. ledna 2019 se 71 žáků sedmých ročníků zúčastnilo pobytového LVK. Pro velký zájem byli ubytovaní ve dvou objektech: penzionu „U Skřítků“ a v turistické ubytovně Hotelu Bauer. V…

Více informací

Vánoční laťka

18.12.2018
Vánoční laťka

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhla na naší škole Vánoční laťka pro 1. stupeň, které se zúčastnilo 60 žáků. Nejlepšího výkonu, 120 cm, dosáhli žáci 5. ročníku Eva Novotná a Štěpán Furmánek. V…

Více informací

Návštěva 9. tříd ve Vídni

12.12.2018
Návštěva 9. tříd ve Vídni

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili vánoční exkurze do Vídně. Program byl pestrý a předvánoční atmosféra byla znát na každém kroku. Jako první jsme navštívili Hundertwasserhaus – jedno…

Více informací

Hodina kódu na ZŠ Křižná

09.12.2018
Hodina kódu na ZŠ Křižná

Žáci naší školy se účastnili akce „Hodina kódu“. Tato akce je hodinovým úvodem do informatiky, která má za cíl přiblížit žákům programování a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Na začátku…

Více informací

Vědecký festival

09.12.2018
Vědecký festival

Dne 4. 12. 2018 se vybraní žáci devátých ročníků zúčastnili Vědeckého festivalu na ISŠ Valašské Meziříčí. Zde měli možnost nahlédnout pod pokličku nejrůznějších technických a vědeckých profesí. Mnoho…

Více informací

Krabice od bot

05.12.2018
Krabice od bot

Žáci naší školy se letos zúčastnili akce Krabice od bot, kterou si sami vybrali na jednání školního parlamentu. S nadšením se přidaly třídy prvního i druhého stupně. Jedná se o předvánoční akci…

Více informací

Florbal – mladší žáci

27.11.2018
Florbal – mladší žáci

V úterý 13. listopadu 2018 se žáci 6. – 7. tříd zúčastnili okrskového kola ve florbalu na domácí půdě ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 základních škol, ze kterých byla…

Více informací

Paragraf 11/55

27.11.2018
Paragraf 11/55

V pátek 23. listopadu 2018 proběhlo školní kolo soutěže „Paragraf 11/55“. Každá třída sestavila svůj soutěžní tým, který se snažil podat co nejlepší výkon. V průběhu soutěže žáci prokazovali nejenom…

Více informací

Recitační soutěž

27.11.2018
Recitační soutěž

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhla na 1. stupni recitační soutěž. Žáci soutěžili ve 3 kategoriích (1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy). Všichni soutěžící předvedli velmi pěkné výkony, ze…

Více informací

Hájenka Semetín – výukový pobyt

16.11.2018
Hájenka Semetín – výukový pobyt

Žáci 6. až 8. ročníků, kteří se připravují na Cambridge exams, se zúčastnili ve dnech 12.- 13. 11. 2018 výukového pobytu na Hájence Semetín u Vsetína. Celý pobyt mohl být realizován díky…

Více informací

Halloween

13.11.2018
Halloween

Středa 31. 10. 2018 byla pro žáky nevšedním školním dnem. Poslední říjnový den se totiž uskutečnil již tradičně konaný a mezi dětmi oblíbený Halloween. Žáci 1. stupně se proměnili ve strašidelné…

Více informací

100 let republiky

02.11.2018
100 let republiky

Ve dnech 15. 10. – 26. 10. 2018 jsme si na naší škole připomínali 100 let od vzniku naší republiky. Aktivit a způsobů, jak se blíže seznámit s historií naší země, bylo mnoho. Děti objevovaly osobnost…

Více informací

Programování na ZŠ Křižná

01.11.2018
Programování na ZŠ Křižná

Vážení rodiče, ZŠ Křižná Vás zve na ukázku programování, které mají možnost žáci zažít v předmětu Informační a komunikační technologie. Ukázka proběhne 8. listopadu 2018 v počítačové učebně VT2 (2.…

Více informací

Halloween

25.10.2018
Halloween

Školní parlament ZŠ Křižná vyhlašuje na středu 31. 10. 2018 Halloween. Tento den, nechť přijdou všichni v hojném počtu do školy v kostýmech či dalších roztodivných úborech. Třídy s největší účastí…

Více informací

Mezinárodní den archeologie

23.10.2018
Mezinárodní den archeologie

Třetí říjnový týden se žáci 6. ročníku zúčastnili Mezinárodního dne archeologie, který je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně různé archeologické organizace nabízejí archeologický…

Více informací

Programování na ZŠ Křižná

17.10.2018
Programování na ZŠ Křižná

V sobotu 20. 10. 2018 bude na programu ČT24 od 11:05 v pořadu Regiony ČT24 odvysílána reportáž o nové koncepci výuky informatiky se zaměřením na programování. V reportáži jsou natočeni i naši žáci. …

Více informací

Projekt 72 hodin

16.10.2018
Projekt 72 hodin

Zapojení do projektu 72 hodin se pro naši školu stalo již tradicí. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Letos jsme se rozhodli zapojit ve dvou aktivitách. Navštívili jsme stacionář místní…

Více informací

Anglická knihovna

05.10.2018
Anglická knihovna

Díky školnímu nadačnímu fondu byla založena na naší škole anglická knihovna. Od října si mohou žáci vyšších ročníku zapůjčit anglicky psané knihy a rozšiřovat tak svou slovní zásobu angličtiny…

Více informací

Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

24.09.2018
Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018

Krásné prostředí Horní Bečvy a slunné počasí poskytly ideální podmínky pro adaptační kurz žáků 6. ročníku. Pod vedením metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů se žáci všech 6. tříd…

Více informací

Evidenční číslo žáka

05.09.2018
Evidenční číslo žáka

Vážení rodiče, každému žákovi bylo přiděleno jedinečné evidenční číslo, které budete používat při jakékoliv platbě zasílané na účet školy jako variabilní symbol (školní družina, školní jídelna aj.).…

Více informací

Projekt Zdravá školní jídelna

22.01.2018
Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna staví na těchto základních informacích: • Podle WHO lze správnou péčí o zdraví předejít 80 % onemocnění srdce a cév, 80 % cukrovky 2. typu a 40 % nádorových…

Více informací

Datová schránka

27.08.2017
Datová schránka

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou. Máte-li zřízenou datovou schránku, napište do žákovské knížky ID Vaší datové schránky. Děkujeme.

Více informací

Projekty

13.07.2017
Projekty

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0…

Více informací

Stravné v době nemoci

20.03.2017
Stravné v době nemoci

Vážení rodiče a strávníci, ve školní jídelně se uskutečňuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci dítěte nemá dítě nárok na…

Více informací

Hodina pohybu navíc

31.10.2016
Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Program má za cíl…

Více informací