Vysvědčení 20219/2020

07.07.2020
Vysvědčení 20219/2020

Žáci, kteří si nevyzvedli vysvědčení poslední den školy si ho mohou vyzvednou v úředních hodinách - každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin.

Více informací

Cambridge Exams

24.06.2020
Cambridge Exams

I přesto, že školy od 11. března působily v režimu mimořádných opatření, proběhly 24. června na ZŠ Křižná mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge exams. Celkem 23 žáků naší školy skládalo zkoušky ve…

Více informací

Rozvoj informatického myšlení - PRIM

18.06.2020
Rozvoj informatického myšlení - PRIM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020 pokusné ověřování „Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách“. V obou…

Více informací

Programování s Ozoboty a Bee-boty

10.06.2020
Programování s Ozoboty a Bee-boty

Vážení rodiče, možná jste zaznamenali, že někteří žáci přišli ze školy a mluvili o robotech, se kterými se seznámili ve třídě. Jako propagátor informatického myšlení seznamuji žáky s programováním…

Více informací

Půlmaraton informatiky

09.06.2020
Půlmaraton informatiky

V únoru byla vyhlášena soutěž pro 4. a 5. ročníky naší školy s názvem Půlmaraton informatiky. Žáci odpovídali na otázky založené na matematickém a informatickém myšlení. Prvních osm otázek zvládli,…

Více informací

Křižná v pohybu

18.05.2020
Křižná v pohybu

Výzvy se celkem zúčastnilo 150 žáků. Všechny čtyři etapy absolvovali: Natálie Mikulová 1.C, Laura Pešlová 2.C, Lucie Knápková 2.C, Veronika Podzemná 3.C, Jindřich Pešl 4.A, Daniel Knápek 4.C, Tomáš…

Více informací

Přijímací řízení na SŠ 2019/2020

14.05.2020
Přijímací řízení na SŠ 2019/2020

MŠMT vydalo metodiku k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020. Dokument naleznete na úřední desce naší školy, popřípadě na adrese: https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/260…

Více informací

Hodnocení žáků - 2. pololetí

05.05.2020
Hodnocení žáků - 2. pololetí

Vážení rodiče, žáci budou za 2. pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni v souladu s vyhláškou 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku…

Více informací

Křižná v pohybu

27.04.2020
Křižná v pohybu

Děkujeme všem, kteří se zapojili do výzvy „Křižná v pohybu“. Opět jste byli úžasní !!! Akce se zúčastnilo 57 žáků. V II. etapě jsme se pokusili obejít rovník. 40 000 km se nám nepodařilo, ale…

Více informací

Podpora vybavení dílen v ZŠ MaS05-19

27.04.2020
Podpora vybavení dílen v ZŠ MaS05-19

I přes neočekávané uzavření škol se nám podařilo dokončit projekt s názvem "Naše škola - naše dílna" - projekt je spolufinancování Zlínským krajem. Dotace Zlínského kraje činila 105 000,00 Kč a byla…

Více informací

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

16.04.2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče, dnešním dnem byl zahájen zápis do 1. ročníků na ZŠ Křižná. Forma zápisu je letos nestandardní, nicméně věříme, že jste dostali veškeré informace včas a vše proběhne bez problémů. …

Více informací

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

30.03.2020
Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Vážení zákonní zástupci, v návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se zápis do 1. ročníků školního roku 2020/2021 uskuteční…

Více informací

Vyučování v České televizi

19.03.2020
Vyučování v České televizi

Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování v…

Více informací

Distanční výuka

16.03.2020
Distanční výuka

Vážení rodiče a žáci, od pondělí 16. 3. 2020 je zavedena distanční výuka jako doplněk domácí přípravy. Materiály a úkoly jsou žákům zadávány jednotlivými vyučujícími prostřednictví systému Bakaláři -…

Více informací

Lyžařský kurz

14.03.2020
Lyžařský kurz

Žáci sedmých ročníků se zúčastnili v termínu 24.2 – 28.2 2020 lyžařského výcviku. Kurz probíhal ve ski areálu Bílá. Během týdne se počasí měnilo, což umožnilo žákům vyzkoušet si lyžování za různých…

Více informací

Školní jídelna - cizí strávníci

13.03.2020
Školní jídelna - cizí strávníci

Vážení strávníci, v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a doporučením Krajské hygienické stanice Zlín rušíme od pondělí 16. 3. 2020 (včetně) stravování pro cizí strávníky do odvolání. …

Více informací

Distanční výuka

12.03.2020
Distanční výuka

Vážení rodiče, od pondělí bude zavedena distanční výuka jako doplněk domácí přípravy. Materiály a úkoly budou žákům zadávány jednotlivými vyučujícími prostřednictví systému Bakalář - Komens. Prosím…

Více informací

Ošetřovné

10.03.2020
Ošetřovné

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě…

Více informací

Informace školní jídelny

10.03.2020
Informace školní jídelny

Vážení strávníci, obědy počínaje zítřejším dnem jsou všem žákům odhlášeny (po dobu trvání mimořádného opatření). Pro ostatní strávníky se nic nemění. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá od 10…

Více informací

Mimořádné opatření_MZ ČR

10.03.2020
Mimořádné opatření_MZ ČR

Vážení rodiče, ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve…

Více informací

Informace ke koronaviru

08.03.2020
Informace ke koronaviru

Vážení zákonní zástupci, v souvislosti s šířením koronaviru COVID-2019 Vás zdvořile žádám, abyste v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. a 7. 3. 2020, neposílali v…

Více informací

Zápis nanečisto

11.02.2020
Zápis nanečisto

Zveme všechny předškoláky a rodiče 20. 2. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin do naší školy vyzkoušet si Zápis nanečisto. Jsme připraveni konzultovat s Vámi všechny otázky, které Vás se vstupem dítěte …

Více informací

Zeměpisná olympiáda

11.02.2020
Zeměpisná olympiáda

Ve dnech 5. a 6. 2. 2020 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se 40 žáků. Soutěž měla dvě části. V první části vypracovávali žáci úkoly bez atlasu a využívali informací získaných ve…

Více informací

Barevný týden zdraví

06.02.2020
Barevný týden zdraví

Poslední lednový týden si žáci 4. B zpříjemnili povídáním o zdravém životním stylu na téma: „Barevný týden zdraví.“ Byli seznámeni se stravovacími návyky a zapojili se do každodenní přípravy zdravé…

Více informací

Informace školní jídelny

29.01.2020
Informace školní jídelny

Vážení strávníci, z provozních důvodů bude od února 2020 školní jídelna vařit jeden druh jídla, a to do odvolání. Křížanová Ivana, vedoucí ŠJ Křižná

Více informací

O poklad strýca Juráša

28.01.2020
O poklad strýca Juráša

V úterý dne 21. 1. 2020 byly vyhlášeny výsledky literární soutěže O poklad strýca Juráša na téma „Jan Ámos Komenský“. Každý soutěžící si mohl vybrat jedno ze čtyř navržených témat a zpracovat je jako…

Více informací

Hodina kódu

17.12.2019
Hodina kódu

Stejně jako v minulém roce jsme se i letos připojili k celosvětové akci „Hodina kódu“ (Hour of Code). Žáci z šestých tříd si mohli vyzkoušet základy programování. Dvanáct projektů bylo vytvořeno v…

Více informací

Vánoční laťka 2. stupeň

17.12.2019
Vánoční laťka 2. stupeň

Dne 13. 12. 2019 se 81 žáků 2. stupně zúčastnilo Vánoční laťky ZŠ Křižná. Nejlepších výkonů dosáhli: 6. ročník - Eva Novotná 130 cm, Matyáš Pernický 120 cm 7.…

Více informací

Návštěva 9. tříd ve Vídni

16.12.2019
Návštěva 9. tříd ve Vídni

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se žáci 9. tříd zúčastnili vánoční exkurze do Vídně. Dopoledne jsme se věnovali nakupování vánočních dárků v nákupním centru G3. Poté už jsme se nechali unášet předvánoční…

Více informací

Okresní kolo florbalu - mladší dívky

09.12.2019
Okresní kolo florbalu - mladší dívky

Ve středu 20. 11. také naše mladší dívky, žákyně 6. a 7. ročníku, soutěžily ve florbalu. Okresní kolo se konalo na naší škole, zúčastnilo se 6 škol. Děvčatům se příliš nedařilo, zkušenosti teprve…

Více informací

Halloween

07.11.2019
Halloween

Čtvrtek 31. 10. 2019 byl pro žáky školním dnem nevšedním. Poslední říjnový den se totiž uskutečnil již tradičně konaný a mezi dětmi oblíbený Halloween. Žáci 1. stupně se proměnili ve strašidelné…

Více informací

Pozvánka na seminář

25.10.2019
Pozvánka na seminář

Vážení rodiče, V rámci projektu OP VK „Inkluze společně“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011347 Vás zveme na seminář PaedDr. Yvety Odstrčilíkové na téma „Vady řeči, prevence jejich vzniku,…

Více informací

Přírodovědný klokan

19.10.2019
Přírodovědný klokan

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se jí 24 žáků z 8. a 9. ročníku, kteří během 40 minut museli vyřešit 24 testových otázek. Potřebovali k tomu…

Více informací

Projekt 72 hodin na ZŠ Křižná

11.10.2019
Projekt 72 hodin na ZŠ Křižná

Dne 10. 10. 2019 se naše škola opět zapojila do oblíbeného projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Každý má možnost pomoci svému okolí, přírodě nebo lidem. Po vzoru…

Více informací

Přespolní běh - krajské kolo

08.10.2019
Přespolní běh - krajské kolo

Krajské kolo přespolního běhu se konalo ve čtvrtek 3. 10. 2019 v Bystřici pod Hostýnem. Naše družstvo mladších chlapců ve složení Daniel Kubičný, Jonáš Mikulenka, Václav Veselý, Adam Gřešák,…

Více informací

Zdravotnická olympiáda Zlín

07.10.2019
Zdravotnická olympiáda Zlín

V 1. ročníku Zdravotnické olympiády, který se konal na SZŠ a VOŠ zdravotnické ve Zlíně, se na 1. místě umístila naše žákyně Andrea Němcová. Dále se do finále probojovaly také Kamila Ezechýlová a…

Více informací

Kurz EVVO

07.10.2019
Kurz EVVO

V září 2019 se žáci 8. tříd zúčastnili na Horní Bečvě kurzu EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty). Žáci se naučili orientovat v základních biologických pojmech, v ekosystému vysvětlit…

Více informací

Příprava na angličtinu

01.10.2019
Příprava na angličtinu

Patříte mezi rodiče, kteří by svým dětem na 2. stupni rádi pomohli s angličtinou, ale nevíte jak na to? V tom případě by Vám možná přišla vhod originální překladová cvičení k řadě PROJECT, podle…

Více informací

Technický jarmark 2019

26.09.2019
Technický jarmark 2019

Dne 9. 10. 2019 se žáci 9. ročníku zúčastní v rámci volby povolání Technického jarmarku 2019. Navštíví tyto firmy: Deza a.s., Ponast s.r.o., MP Krásno a.s. a Jelínek - výroba nábytku s.r.o.

Více informací

Cambridge Exam

05.09.2019
Cambridge Exam

Slavnostní předávání certifikátů Cambridge exam 31 žáků naší školy vstoupilo slavnostním slibem “I promise” do akademického světa s mezinárodním certifikátem dne 4. září 2019 v obřadní síňi MÚ…

Více informací

Evidenční číslo žáka

05.09.2018
Evidenční číslo žáka

Vážení rodiče, každému žákovi bylo přiděleno jedinečné evidenční číslo, které budete používat při jakékoliv platbě zasílané na účet školy jako variabilní symbol (školní družina, školní jídelna aj.).…

Více informací

Projekt Zdravá školní jídelna

22.01.2018
Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna staví na těchto základních informacích: • Podle WHO lze správnou péčí o zdraví předejít 80 % onemocnění srdce a cév, 80 % cukrovky 2. typu a 40 % nádorových…

Více informací

Datová schránka

27.08.2017
Datová schránka

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou. Máte-li zřízenou datovou schránku, napište do žákovské knížky ID Vaší datové schránky. Děkujeme.

Více informací

Projekty

13.07.2017
Projekty

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0…

Více informací

Hodina pohybu navíc

31.10.2016
Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Program má za cíl…

Více informací