Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Podpora ZOO Zlín 8. D

27.01.2023
Podpora ZOO Zlín 8. D

Žáci 8. ročníků se po exkurzi v ZOO Lešná rozhodli podpořit chov zvířat ve zlínské zoologické zahradě ve formě sponzorského daru. Třída 8. D věnovala na pandu červenou 1540 Kč. K poděkování za…

Více informací

Podpora ZOO Zlín 8. C

27.01.2023
Podpora ZOO Zlín 8. C

Žáci 8. ročníků se po exkurzi v ZOO Lešná rozhodli podpořit chov zvířat ve zlínské zoologické zahradě ve formě sponzorského daru. 8.C věnovala 1470 Kč na lenochoda dvouprstého. K poděkování za…

Více informací

Podpora ZOO Zlín 8. B

27.01.2023
Podpora ZOO Zlín 8. B

Žáci 8. ročníků se po exkurzi v ZOO Lešná rozhodli podpořit chov zvířat ve zlínské zoologické zahradě ve formě sponzorského daru. Třída 8.B věnovala 1470 Kč na kapybaru. K poděkování za podporu a…

Více informací

Podpora ZOO Zlín 8. A

27.01.2023
Podpora ZOO Zlín 8. A

Žáci 8. ročníků se po exkurzi v ZOO Lešná rozhodli podpořit chov zvířat ve zlínské zoologické zahradě ve formě sponzorského daru. Třída 8.A věnovala částku 1610 Kč na lva konžského. K poděkování za…

Více informací

Vánoční čas už je tu zas

22.12.2022
Vánoční čas už je tu zas

Žáci 6. B a 6. C se byli v úterý 21. prosince svátečně naladit na akci Vánoční čas už je tu zas, která se konala v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Během hodinového programu si s paní lektorkou…

Více informací

Vánoční dědina

16.12.2022
Vánoční dědina

15. prosince navštívily třídy 2.C a 3.C edukační program Vánoce na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Prošli jsme se Valašskou dědinou a seznámili se s obvyklými zimními…

Více informací

Vánoční laťka 2. stupeň

16.12.2022
Vánoční laťka 2. stupeň

V pátek 12. prosince proběhla pro žáky naší školy „Vánoční laťka“, kde soutěžili ve skoku vysokém. Celkem se akce zúčastnilo 105 žáků 2. stupně. Všichni soutěžící obdrželi účastnický list a malou…

Více informací

Třídní adventní kalendář

15.12.2022
Třídní adventní kalendář

Předvánoční nálada, pracovní nepořádek a horlivá diskuze. Tak by se stručně daly popsat přestávky před termínem ukončení vánoční soutěže o nejoriginálnější třídní adventní kalendář. Třídy na druhém…

Více informací

Vánoční Vídeň

08.12.2022
Vánoční Vídeň

Ve středu 7. prosince 2022 vyrazili žáci devátých ročníků nasát vánoční atmosféru do Vídně, hlavního města Rakouska. Autobus s 46 deváťáky vyrazil od školy k našim sousedům ještě za tmy - v šest…

Více informací

Bobřík informatiky na ZŠ Křižná

06.12.2022
Bobřík informatiky na ZŠ Křižná

V listopadu nás ovládla soutěž „Bobřík informatiky“. Je to online soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení,…

Více informací

Den válečných veteránů

11.11.2022
Den válečných veteránů

Když před 104 lety skončila 1. světová válka, zanechala za sebou strašné následky - miliony mrtvých a zmrzačených vojáků, zničená města a vesnice, bídu a hlad. Když onoho pondělí 11. listopadu…

Více informací

Recitační soutěž I. stupně

08.11.2022
Recitační soutěž I. stupně

Na začátku nového měsíce se jako každoročně konalo školní kolo recitační soutěže. Ve čtvrtek 3. listopadu soutěžili žáci prvního stupně. Malí recitátoři se svého úkolu zhostili velmi dobře, trému…

Více informací

Halloween s prvňáčky

08.11.2022
Halloween s prvňáčky

Deváťáci ze Základní školy Křižná si pro prvňáčky připravili bohatý halloweenský program. Dne 25. října se třída 9.C zúčastnila Halloweenského programu s prvňáčky. Na začátek jsme se s prvňáčky…

Více informací

Halloween

01.11.2022
Halloween

Úterý 25. 10. 2022 bylo pro žáky školním dnem nevšedním. Poslední den před podzimními prázdninami se totiž uskutečnil již tradičně konaný a mezi dětmi oblíbený Halloween. Žáci 1. stupně se proměnili…

Více informací

Republikové finále v přespolním běhu

01.11.2022
Republikové finále v přespolním běhu

Opět bez větších prodlev se o týden později konalo celorepublikové finále v přespolním běhu ve Žďáru nad Sázavou. Závody se běžely na biatlonové trati v těžkém kopcovitém terénu. Družstvo žákyň ZŠ…

Více informací

Fantasy svět v 7. C

25.10.2022
Fantasy svět v 7. C

V říjnu se žáci 7. C během skupinové práce na téma Fantasy svět proměnili ve spisovatele. Nejprve si vymysleli svůj vlastní fantasy svět, poté originálně pojmenovali města, místa, moře, pohoří či…

Více informací

Ukliďme Česko

25.10.2022
Ukliďme Česko

Naše škola se každoročně zapojuje do akce „Ukliďme Česko“. I v pěkném počasí jsme uklízeli podél toku řeky Bečvy od tržnice až ke spoji Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Žáci se rádi akce účastní a mají…

Více informací

Další úspěch žákyně ZŠ Křižná

25.10.2022
Další úspěch žákyně ZŠ Křižná

Dne 21. října uspořádala Asociace školních sportovních klubů krajské kolo v plavání ve Zlíně. Naše žákyně Pavla Arnoštová ze 7. A se soutěže zúčastnila a umístila se na pěkném třetím místě. …

Více informací

Pythagoriáda

24.10.2022
Pythagoriáda

Minulý týden proběhlo školní kolo Pythagoriády. Šedesát devět žáků z druhého stupně mělo zájem soutěžit, což nás potěšilo. Otázky v podobě patnácti slovních úloh byly zadány pro každý ročník…

Více informací

Podzimní barevný týden

24.10.2022
Podzimní barevný týden

V týdnu od 17. října do 21. října si žáci 1. stupně zpestřili výuku oblečením v barvách podzimu. Pro každý den byla vybrána jedna barva a tak nás mohlo být vidět v červené, oranžové, žluté či zelené…

Více informací

Další úspěch žákyň z Křižné

20.10.2022
Další úspěch žákyň z Křižné

Týden po úspěšném postupu žákyň Základní školy Křižná z okresního kola v přespolním běhu se 18. října konalo další, krajské kolo v Bystřici pod Hostýnem. Děvčata v identické sestavě Varvara…

Více informací

Cambridge Exams

19.10.2022
Cambridge Exams

Vážení rodiče, příprava na mezinárodní jazykové zkoušky začne 1. 11. 2022. Bližší informace obdržíte od lektorů kurzu v průběhu příštího týdne. Milena Medková, ředitelka

Více informací

Spolupráce deváťáků s prvňáčky

19.10.2022
Spolupráce deváťáků s prvňáčky

V pátek 7. října 2022 jsme v rámci spolupráce s prvňáčky zavítali do třídy 1.A. Zde jsme dětem četli pohádku o Ferdovi Mravencovi. Všichni dávali bedlivý pozor a pak bez problémů znali odpovědi na…

Více informací

Exkurze ZOO Zlín – Lešná

13.10.2022
Exkurze ZOO Zlín – Lešná

Dne 4. a 6. října se žáci 8. ročníků zúčastnili exkurze v Zoo Zlín, kde během jednoho dopoledne procestovali téměř celý svět a prohloubili si dosavadní vědomosti z téměř celé živočišné říše. Postupně…

Více informací

Seiferos

30.09.2022
Seiferos

V pátek 23. září k nám do školy přijela sokolnická skupina Seiferos, která žákům prvního i druhého stupně ukázala své dravce. Mezi jedny z nejzajímavějších druhů patřil např. sup bělohlavý (gyps…

Více informací

Spolupráce 9.B a 1.B

28.09.2022
Spolupráce 9.B a 1.B

Projekt, který spočívá v přímé spolupráci mezi deváťáky a prvňáčky, se na Základní škole Křižná rozjel už druhý týden po návratu do lavic. Se spolužáky z 9.B jsme každý den v týdnu věnovali jednu…

Více informací

Žáci 6. tříd si užili adapťák

27.09.2022
Žáci 6. tříd si užili adapťák

Ve dnech 12. až 24. září se uskutečnily adaptační kurzy šestých tříd. Počasí nám u některých kurzů nepřálo, takže jsme museli naplánované aktivity přesunout do vnitřních prostor školy. Podzimní…

Více informací

Evropský den jazyků – 26.9.2022

26.09.2022
Evropský den jazyků – 26.9.2022

Jazyková rozmanitost je důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu a zároveň nástrojem pro dosažení většího mezikulturního porozumění. Z tohoto důvodu se naše škola dne 26. 9.…

Více informací

Evidenční číslo žáka

05.09.2018
Evidenční číslo žáka

Vážení rodiče, každému žákovi bylo přiděleno jedinečné evidenční číslo, které budete používat při jakékoliv platbě zasílané na účet školy jako variabilní symbol (školní družina, školní jídelna aj.).…

Více informací

Projekt Zdravá školní jídelna

22.01.2018
Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Zdravá školní jídelna staví na těchto základních informacích: • Podle WHO lze správnou péčí o zdraví předejít 80 % onemocnění srdce a cév, 80 % cukrovky 2. typu a 40 % nádorových…

Více informací

Datová schránka

27.08.2017
Datová schránka

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou. Máte-li zřízenou datovou schránku, napište do žákovské knížky ID Vaší datové schránky. Děkujeme.

Více informací

Projekty

13.07.2017
Projekty

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV v rámci výzvy 02_16_22 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Inkluze společně, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0…

Více informací

Hodina pohybu navíc

31.10.2016
Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Program má za cíl…

Více informací