Nabídka školní speciální pedagožky
3. listopad 2020

Pro rodiče, žáky i pedagogy nabízím:

- On-line konzultace

- Individuální osobní konzultace ve škole

- Individuální práci s žákem

Oblasti činnosti:

- Speciálně pedagogické poradenství při obtížích ve zvládání distanční výuky – denní režim, podmínky vhodné pro učení, soustředěnost, motivace

- Podpora žáků při obtížích ve čtení, psaní a počítání, práce s textem

- Podpora žáků skrze cvičení zaměřená na zlepšení pozornosti, na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace a grafomotoriky

V případě potřeby mě kontaktujte na telefonním čísle 777 940 005, termíny budou domlouvány individuálně

Mgr. Věra Krajčová