Cena obědů je dána zařazením strávníků do věkových skupin:

Dle věku Cena
děti ve věku do 6 let 24,- Kč (504,- Kč měsíčně)
děti ve věku 7 - 10 let 26,- Kč (546,- Kč měsíčně)
děti ve věku 11 - 14 let 28,- Kč (588,- Kč měsíčně)
děti ve věku nad 15 let 30,- Kč (630,- Kč měsíčně)

Ivana Křížanová, vedoucí školní jídelny,    571 622 442

Stravné v době nemoci

Vážení rodiče a strávníci, ve školní jídelně se uskutečňuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci dítěte nemá dítě nárok na dotovanou stravu, tzn. že první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd a další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

Neodhlášená strava propadá a od druhého dne bude doúčtována za plnou cenu /mzdy, provozní náklady a DPH 15 %/ - vyhláška č. 107/2005 Sb.

Ceny stravného od 1.9.2020 v době nemoci:
  • Cena oběda pro děti ve věku 7 – 10 let:     68 Kč
  • Cena oběda pro děti ve věku 11 – 14 let:     71 Kč
  • Cena oběda pro děti ve věku nad 15 let:     73 Kč