Stravné v době nemoci

Vážení rodiče a strávníci, ve školní jídelně se uskutečňuje dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. školní stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve škole.
V době nemoci dítěte nemá dítě nárok na dotovanou stravu, tzn. že první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd a další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

Neodhlášená strava propadá a od druhého dne bude doúčtována za plnou cenu /mzdy, provozní náklady a DPH 15 %/ - vyhláška č. 107/2005 Sb.

Ceny stravného od 2.1.2019 v době nemoci:
  • Cena oběda pro děti ve věku 7 – 10 let:     64,40 Kč
  • Cena oběda pro děti ve věku 11 – 14 let:     66,70 Kč
  • Cena oběda pro děti ve věku nad 15 let:     69,00 Kč