Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Vážení rodiče,
Vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Kolektiv p. vychovatelek si pro Vaše děti připravily na tento školní rok bohatý a zajímavý program. Doufáme, že se jim u nás bude líbit. Na těchto stránkách máte možnost sledovat průběžně aktualizované informace a vzkazy školní družiny. Za kolektiv vychovatelek se těší na spolupráci s Vámi

Kateřina Houžvová
vedoucí vychovatelka

Školní družina ZŠ Křižná
Školní družina ZŠ Křižná

Informace pro rodiče

1. Provoz ŠD

Ráno jsou v provozu 2 oddělení ŠD v hlavním pavilonu ZŠ
- pro žáky 1. ročníků - oddělení ŠD č. 3 - provoz začíná od 6.00 hod. /v přízemí/
- pro žáky 2.a 3. ročníků - oddělení ŠD č. 1 - provoz začíná od 6.00 hod. /v 1.patře /
V 7.40 hod. jsou žáci p. vychovatelkou odvedeni do tříd.

Provoz školní družiny jednotlivých oddělení začíná po skončení výuky žáků a trvá do 16.00 hodin.

2. Vyzvedávání dětí

Každý žák obdrží přihlášku do ŠD, kterou odevzdá pečlivě vyplněnou. Pokud bude dítě odcházet samo, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem zákonného zástupce.

Pokud budete vyžadovat odchod jinak, než je uvedeno na přihlášce, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem zákonného zástupce.

Vzhledem k tomu, že není dovolen vstup třetím osobám do prostor školy, pověřená osoba si žáka vyzvedává u pana vrátného. Zároveň žádáme tyto pověřené osoby, aby vyčkaly příchodu dítěte a neodcházely. Seznam pověřených osob je uveden na přihlášce do ŠD, případné změny je nutné řešit písemně.

Je vhodné si zapamatovat číslo oddělení ŠD, které vaše dítě navštěvuje a také příjmení jeho vychovatelky. Předchází se tím zmatkům při vyzvedávání vašeho dítěte např. jiným příbuzným.

3. Platba ŠD

Platba i ve školní družině bude probíhat 2x ročně:
období září – prosinec
období leden – červen - žák obdrží výzvu k zaplacení

Měsíční platba za jedno dítě je 250,- kč. Pro bezhotovostní platbu ŠD je potřeba zadat u Vašeho bankovního ústavu příkaz k úhradě ve prospěch účtu: 177 751 73 29 / 0800 variabilní symbol - evidenční číslo žáka a do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte a třídu . Úhradu proveďte do 31.10. a potom do 28.2. Je možné také platbu uhradit na celý školní rok.

4. Obědy

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u vedoucí školní jídelny p. Křížanové.

5. Školní deníček

Školní deníček žáka bude využíván i k informacím a potřebným vzkazům pro rodiče ohledně družiny. Také písemné omluvenky pro vychovatelku piště do školního deníčku. Pokud si dítě vyzvedáváte ihned po vyučování, informujte prosím vychovatelku, že dítě nebude ve ŠD (popř. nechejte vzkaz u p. učitelky).

6. Oblečení do ŠD

Vzhledem k tomu, že děti za příznivého počasí budou chodit se ŠD ven na hřiště, je vhodné dítě vybavit starším oblečením určeným hlavně k pobytu venku. Děti si mohou toto oblečení nechávat pověšené v šatně v igelitové tašce. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit.

7. Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případné ztráty neručíme.

 

8. Telefonní čísla

Telefonní čísla na školu: 571 622 546 , 702 008 840
Školní jídelna: 571 622 442

9. Sponzorství

Rádi přijmeme do ŠD jakoukoliv materiální pomoc či sponzorský dar.

Provoz ŠD

Provoz
Ranní družina pro 1. ročník 6:00 – 7:50 hod v přízemí hlavního pavilonu odd. č. 3
Ranní družina pro 2. a 3. ročník 6:00 – 7:50 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 1

Rozdělení vychovatelek a oddělení ŠD

Oddělení Vychovatelka Umístění Patro Třídy
I. Jana BUBNÍKOVÁ hlavní pavilon 1. 1.A a 3.A
II. Anna MÁLKOVÁ hlavní pavilon 1. 1.B a 3.A
III. Kateřina HOUŽVOVÁ hlavní pavilon přízemí 1.C a 3.B
IV. Bronislava TREFILOVÁ 1. pavilon přízemí 2.B a 2.C
V. Alena TICHÁNKOVÁ 1. pavilon přízemí 2.A a 2.C
VI. Iveta LINDUŠKOVÁ 1. pavilon 1. 3.B a 3.C

Zájmová činnost bude probíhat v rámci odpoledního provozu ŠD v jednotlivých odděleních.

Kateřina Houžvová
vedoucí vychovatelka