Vážení rodiče,
Vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Kolektiv p. vychovatelek si pro Vaše děti připravily na tento školní rok bohatý a zajímavý program. Doufáme, že se jim u nás bude líbit. Na těchto stránkách máte možnost sledovat průběžně aktualizované informace a vzkazy školní družiny. Za kolektiv vychovatelek se těší na spolupráci s Vámi

Kateřina Houžvová
vedoucí vychovatelka

Informace pro rodiče

1. Provoz ŠD

Ráno jsou v provozu 2 oddělení ŠD v hlavním pavilonu ZŠ
oddělení ŠD č. 3 - provoz začíná od 6.00 hod. /v přízemí /
oddělení ŠD č. 1 - provoz začíná od 6.30 hod /v 1.patře /

V 7.40 hod. jsou žáci p. vychovatelkou odvedeni do školy.

Provoz školní družiny jednotlivých oddělení začíná po skončení výuky žáků a trvá do 15.00 hodin. V 15. hodin se všechny děti, které nejdou domů, shromáždí do oddělení ŠD v hlavním pavilonu v 1. patře /odd. č. 1,2/. Provoz ŠD v odd. č. 1 trvá do 17.00 hodin. Provoz ŠD v odd. č. 2 trvá do 16.00 hodin, poté jsou děti předány do odd. ŠD č. 1.

Žáci, kteří jsou zapsáni do některého zájmového útvaru ŠD, odcházejí s p. vychovatelkou do kroužku. Kroužky jsou od 15.00 do 17.00 hodin dle rozpisu na nástěnce.

2. Vyzvedávání dětí

Každé dítě obdrží zápisní lístek do ŠD, který odevzdá pečlivě vyplněný. Pokud bude dítě odcházet samo, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem zákonného zástupce.

Pokud budete vyžadovat odchod jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem zákonného zástupce.

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

Stává se nám také, že dítěti zavolá rodič, že ho čeká v autě před školou – aby se obléklo a šlo na parkoviště apod. nelze tímto způsobem vyzvedávat dítě, pokud nemá určený samostatný odchod ze ŠD. Určená osoba si musí dítě vyzvednout ve třídě ŠD. Prosím vás o dodržování těchto opatření. Je vhodné si zapamatovat číslo oddělení ŠD ,které vaše dítě navštěvuje a také příjmení jeho vychovatelky. Předchází se tím zmatkům při vyzvedávání vašeho dítěte např. jiným příbuzným.

3. Platba ŠD

Platba i ve školní družině bude probíhat 2x ročně:
období září – prosinec
období leden – červen - žák obdrží výzvu k zaplacení

Měsíční platba za jedno dítě je 250,- kč. Pro bezhotovostní platbu ŠD je potřeba zadat u Vašeho bankovního ústavu příkaz k úhradě ve prospěch účtu: 177 751 73 29 / 0800 variabilní symbol - evidenční číslo žáka a do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte a třídu . Úhradu proveďte do 31.10. a poté do 28.2. Platbu v hotovosti můžete uhradit na pokladně a nebo na sekretariátě školy. Je možné také platbu uhradit na celý školní rok.

4. Obědy

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u vedoucí školní jídelny p. Křížanové.

5. Školní deníček

Školní deníček žáka bude využíván i k informacím a potřebným vzkazům pro rodiče ohledně družiny. Také písemné omluvenky pro vychovatelku piště do školního deníčku. Pokud si dítě vyzvedáváte ihned po vyučování , informujte prosím vychovatelku, že dítě nebude v ŠD /popř. nechejte vzkaz u p. učitelky/.

6. Oblečení do ŠD

Vzhledem k tomu, že děti za příznivého počasí budou chodit se ŠD ven na hřiště, je vhodné dítě vybavit starším oblečením určeným hlavně k pobytu venku. Děti si mohou toto oblečení nechávat pověšené v šatně v igelitové tašce. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit.

7. Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případné ztráty neručíme.

 

8. Telefonní čísla

Telefonní čísla na školu: 571 622 546 , 702 008 840
Školní jídelna: 571 622 442

9. Sponzorství

Rádi přijmeme do ŠD jakoukoliv materiální pomoc či sponzorský dar.

Provoz ŠD

Provoz umístění
Ranní družina 6:00 – 7:50 hod v přízemí hlavního pavilonu odd. č. 3
6:30 – 7:50 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 1
Odpolední družina 11:30 – 15:00 hod v jednotlivých odděleních ŠD
15:00 – 17:00 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 1
15:00 – 16:00 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 2
Kroužky ŠD 15:00 – 17:00 hod v určených místnostech školy

Rozdělení vychovatelek a oddělení ŠD

Oddělení Vychovatelka Umístění Patro Třídy
I. Jana BUBNÍKOVÁ hlavní pavilon 1. 1.A + 3. C
II. Kristýna MANOVÁ hlavní pavilon 1. 1.C + 3.A
III. Kateřina HOUŽVOVÁ hlavní pavilon přízemí 1.B + 3.A
IV. Bronislava TREFILOVÁ 1. pavilon přízemí 3.B + 3.C
V. Alena TICHÁNKOVÁ 1. pavilon přízemí 2.A + 2.B
VI. Lucie DURDOVANSKÁ 1. pavilon 1. 2.C + 2.B

Závazné přihlášky žáků do ŠD odevzdejte nejpozději do termínu 4.9.2020!

Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2020/2021

Den Čas Kroužek Vychovatelka
Pondělí 15:00 – 17:00 KERAMIKA pro 1. ročník p. Bubníková Jana
Úterý 15:00 – 17:00 KERAMIKA pro 2. a 3. ročníky p. Bubníková Jana
Středa 15:00 – 17:00 FLORBAL p. Manová Kristýna
15:00 – 17:00 NETRADIČNÍ VV TECHNIKY p. Tichánková Alena
Čtvrtek 15:00 – 17:00 VAŘENÍ p Bubníková Jana
15:00 – 17:00 SPORTOVNÍ HRY p. Durdovanská Lucie


Upozornění

Přihlášky do zájmových kroužků ŠD si osobně vyzvedněte co nejdříve u p. vychovatelky vámi vybraného kroužku, nebo ve vestibulu školy. Vyplněné je odevzdejte nejpozději do 4. 9. 2020. Kapacita kroužků je omezena počtem žáků. U keramického a výtvarného kroužku platba 200,-kč,vaření 400,-Kč pololetně - kontaktujte vedoucí kroužku.

Kateřina Houžvová
vedoucí vychovatelka