Vážení rodiče,
Vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Kolektiv p. vychovatelek si pro Vaše děti připravily na tento školní rok bohatý a zajímavý program. Doufáme, že se jim u nás bude líbit. Na těchto stránkách máte možnost sledovat průběžně aktualizované informace a vzkazy školní družiny. Za kolektiv vychovatelek se těší na spolupráci s Vámi

Kateřina Houžvová
vedoucí vychovatelka

Informace pro rodiče

1. Provoz ŠD

Ráno jsou v provozu 2 oddělení ŠD v hlavním pavilonu ZŠ
oddělení ŠD č. 3 - provoz začíná od 6.00 hod. /v přízemí /
oddělení ŠD č. 1 - provoz začíná od 6.30 hod /v 1.patře /

V 7.40 hod. jsou žáci p. vychovatelkou odvedeni do školy.

Provoz školní družiny jednotlivých oddělení začíná po skončení výuky žáků a trvá do 15.00 hodin. V 15. hodin se všechny děti, které nejdou domů, shromáždí do oddělení ŠD v hlavním pavilonu v 1. patře /odd. č. 1,2/. Provoz ŠD v odd. č. 1 trvá do 17.00 hodin. Provoz ŠD v odd. č. 2 trvá do 16.00 hodin, poté jsou děti předány do odd. ŠD č. 1.

Žáci, kteří jsou zapsáni do některého zájmového útvaru ŠD, odcházejí s p. vychovatelkou do kroužku. Kroužky jsou od 15.00 do 17.00 hodin dle rozpisu na nástěnce.

2. Vyzvedávání dětí

Každé dítě obdrží zápisní lístek do ŠD, který odevzdá pečlivě vyplněný z obou stran - zvláště důležité je uvést odchody dítěte ze ŠD – zda dítě budou vyzvedávat rodiče, sourozenci popř. jiní příbuzní, nebo bude odcházet samo a v kolik hodin.

Pokud budete vyžadovat odchod jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem zákonného zástupce.

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

Stává se nám také, že dítěti zavolá rodič, že ho čeká v autě před školou – aby se obléklo a šlo na parkoviště apod. nelze tímto způsobem vyzvedávat dítě, pokud nemá určený samostatný odchod ze ŠD. Určená osoba si musí dítě vyzvednout ve třídě ŠD. Prosím vás o dodržování těchto opatření.

Je vhodné si zapamatovat číslo oddělení ŠD ,které vaše dítě navštěvuje a také příjmení jeho vychovatelky. Předchází se tím zmatkům při vyzvedávání vašeho dítěte např. jiným příbuzným.

3. Platba ŠD

Platba i ve školní družině bude probíhat 2x ročně:
období září – prosinec
období leden – červen - žák obdrží výzvu k zaplacení

Měsíční platba za jedno dítě je 200,- kč. Pro bezhotovostní platbu ŠD je potřeba zadat u Vašeho bankovního ústavu příkaz k úhradě ve prospěch účtu: 177 751 73 29 / 0800 variabilní symbol - evidenční číslo žáka a do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte a třídu . Úhradu proveďte do 31.10. a poté do 28.2. Platbu v hotovosti můžete uhradit na pokladně a nebo na sekretariátě školy. Je možné také platbu uhradit na celý školní rok.

4. Obědy

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u vedoucí školní jídelny p. Křížanové.

5. Školní deníček

Školní deníček žáka bude využíván i k informacím a potřebným vzkazům pro rodiče ohledně družiny. Také písemné omluvenky pro vychovatelku piště do školního deníčku. Pokud si dítě vyzvedáváte ihned po vyučování , informujte prosím vychovatelku, že dítě nebude v ŠD /popř. nechejte vzkaz u p. učitelky/.

6. Oblečení do ŠD

Vzhledem k tomu, že děti za příznivého počasí budou chodit se ŠD ven na hřiště, je vhodné dítě vybavit starším oblečením určeným hlavně k pobytu venku. Děti si mohou toto oblečení nechávat pověšené v šatně v igelitové tašce. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit.

7. Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případné ztráty neručíme.

 

8. Telefonní čísla

Telefonní čísla na školu: 571 622 546 , 702 008 840
Školní jídelna: 571 622 442

9. Sponzorství

Rádi přijmeme do ŠD jakoukoliv materiální pomoc či sponzorský dar.

Provoz ŠD

Provoz umístění
Ranní družina 6:00 – 7:50 hod v přízemí hlavního pavilonu odd. č. 3
6:30 – 7:50 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 1
Odpolední družina 11:30 – 15:00 hod v jednotlivých odděleních ŠD
15:00 – 17:00 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 1
15:00 – 16:00 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 2
Kroužky ŠD 15:00 – 17:00 hod v určených místnostech školy

Rozdělení vychovatelek a oddělení ŠD

Oddělení Vychovatelka Umístění Patro Třídy
I. Jana BUBNÍKOVÁ hlavní pavilon 1. 1.A + 2.A
II. Kristýna MANOVÁ hlavní pavilon 1. 1.B + 2.A
III. Kateřina HOUŽVOVÁ hlavní pavilon přízemí 1.C + 2.C
IV. Bronislava TREFILOVÁ 1. pavilon přízemí 3.A + 3.C
V. Alena TICHÁNKOVÁ 1. pavilon přízemí 2.B + 3.A
VI. Lucie DURDOVANSKÁ 1. pavilon 1. 2.C + 3.B

Závazné přihlášky žáků do ŠD odevzdejte nejpozději do termínu 6.9.2019!

Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2019/2020

Den Čas Kroužek Vychovatelka
Pondělí 15:00 – 17:00 SPORTOVNÍ HRY p. Durdovanská Lucie
15:00 – 17:00 KERAMIKA pro 1. ročník p. Bubníková Jana
Úterý 15:00 – 17:00 KERAMIKA pro 2. a 3. ročníky p. Manová Kristýna
Středa 15:00 – 17:00 NETRADIČNÍ VV TECHNIKY p. Tichánková Alena
Čtvrtek 15:00 – 17:00 VAŘENÍ p Bubníková Jana
15:00 – 17:00 FLORBAL p. Manová Kristýna


Upozornění

Přihlášky do zájmových kroužků ŠD si osobně vyzvedněte co nejdříve u p. vychovatelky vámi vybraného kroužku. Vyplněné je odevzdejte nejpozději do 6. 9. 2019. Kapacita kroužků je omezena počtem žáků. U keramického a výtvarného kroužku platba 200,-kč,vaření 400,-Kč pololetně - kontaktujte vedoucí kroužku.

Kateřina Houžvová
vedoucí vychovatelka

PLÁN ŠD na měsíc březen 2020

 • beseda o knize, čtení z oblíbených knížek
 • 13.3.2020 návštěva filmového představení Psí poslání 2. Zúčastní se všechna oddělení 13.00HOD- 15.15 HOD
 • Vrtule – návštěva dle jednotlivých oddělení školní družiny 13.00-15.00 hodin
 • 10.3. 2020 p.vych. Durdovanská odd.č 6
 • 11.3. 2020 p.vych. Tichánkvá odd.č.5
 • 13.3. 2020 p.vych. Ttrefilová odd.č.4
 • 17.3. 2020 p.vych. Houžvová odd.č.3
 • 18.3. 2020 p.vych. Bubníková odd.č.1
 • 19.3. 2020 p.vych. Manová odd.č.2
 • Knihovna „Pradědové a prababičky “ návštěva dle jednotlivých oddělení školní družiny 13.00-15.00 hodin
 • 10.3. 2020 p.vych. Manová odd.č.2
 • 17.3. 2020 p.vych. Trefilová odd.č.4
 • 20.3. 2020 p.vych. Durdovanská odd.č.6
 • 24.3. 2020 p.vych. Bubníková odd.č.1
 • 25.3. 2020 p.vych. Tichánková odd.č.5
 • 31.3 2020 p.vych. Houžvová odd.č.3
 • Hvězdárna „Velikonoce“ návštěva dle jednotlivých oddělení ŠD 13.00 - 15.15 hod
 • 30.3. 2020 p.vych Bubníková odd.č.1
 • 31.3. 2020 p.vych.Durdovanská odd.č.6

Vypracovala Kateřina Houžvová
vedoucí vychovatelka ŠD

Ve Valašském Meziříčí dne 28.2.2020