Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení)

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena do projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Projekt je financován z OP VVV a běží v období 10/2017 – 9/2020.

PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev (informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) vnímá rapidně vzrůstající potřebu jak IT odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky.

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení)

Projekt Zelená škola

Naše škola je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola".

Zelená škola

Projekt Aktivní škola

Naše škola je zapojena do projektu "Aktivní škola".

Aktivní škola

Projekt Globe

Naše škola je zapojena do projektu "GLOBE".

Projekt Globe

Inkluze společně

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Inkluze společně
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110
Realizace projektu: 2. 1. 2017 – 1. 1. 2019

Aktivity projektu/šablony:
II/1.1. Školní asistent
II/1.3. Školní psycholog
II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP 32 hodin
II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 56 hodin, čtenářská gramotnost, cizí jazyky
II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Inkluze společně

Výuka přírodních věd nově

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je partnerem projektu „Výuka přírodních věd nově“ a stala se tak Centrem kolegiální podpory

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Doba trvání: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Příjemce: Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Výuka přírodních věd nově

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660.

Univerzita Palackého v Olomouci

Příjemcem dotace je Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Základní cíle: a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Aktivity budou směřovat především k: - Rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a metod výuky. - Rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit. - Prostřednictvím výzkumných metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny. - Rozvoj dovedností v oblasti práce s heterogenní skupinou.

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí