Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení)

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena do projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Projekt je financován z OP VVV a běží v období 10/2017 – 9/2020.

PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev (informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) vnímá rapidně vzrůstající potřebu jak IT odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky.

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení)

Projekt Zelená škola

Naše škola je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola".

Zelená škola

Projekt Aktivní škola

Naše škola je zapojena do projektu "Aktivní škola".

Aktivní škola

Projekt Globe

Naše škola je zapojena do projektu "GLOBE".

Projekt Globe

Inkluze společně IV

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0004886
Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity projektu: Školní psycholog
Školní speciální pedagog
Dvojjazyčný asistent
Kariérový poradce ZŠ
Školní asistent
Inovativní vzdělávání žáků ZŠ

Inkluze společně

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Šablony III
Název projektu CZ: Inkluze společně III
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018949
Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Aktivity projektu/šablony:
3.II/1. Školní asistent
3.II/2 Školní speciální pedagog
3.II/3 Školní psycholog
3.II/10 Klub pro žáky, badatelský klub
3.II/12 Projektový den ve výuce

Inkluze společně

Škola paměti národa

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce pro studijní účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení o naší historii.