Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení)

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena do projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Projekt je financován z OP VVV a běží v období 10/2017 – 9/2020.

PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev (informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) vnímá rapidně vzrůstající potřebu jak IT odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky.

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení)

Projekt Zelená škola

Naše škola je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola".

Zelená škola

Fakultní škola

Fakultní škola

Projekt Globe

Naše škola je zapojena do projektu "GLOBE".

Projekt Globe

Inkluze společně IV

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0004886
Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity projektu: Školní psycholog
Školní speciální pedagog
Dvojjazyčný asistent
Kariérový poradce ZŠ
Školní asistent
Inovativní vzdělávání žáků ZŠ

Příběhy našich sousedů

Projekt "Příběhy našich sousedů" je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Žáci mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument [https://www.pribehynasichsousedu.cz/].

Inkluze společně

Škola paměti národa

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce pro studijní účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení o naší historii.

Realizované projekty

Název projektu
Inkluze společně I., OP VVV, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110
Inkluze společně II, OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011347
Inkluze společně III, OP VVV, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018949
Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ a MŠ ve městě ValMez, OP VVV, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013636
Projekt PRIM (Podpora rozvoje informatického myšlení). OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 Zdravá školní jídelna, MZd ČR, Státní zdravotnický ústav
Projekt „Papír za papír“, SITA CZ, a.s.
Projekt „Naše škola – naše dílna“, grant Zlínského kraje
Hodina pohybu navíc, MŠMT
Projekt Krokus, irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI)
Úvod do programování VBA, Podpora nadaných žáků základních a středních škol, MŠMT, VŠB-TU Ostrava
Obědy do škol ve Zlínském kraji
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), OP VVV, reg. č. Z.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363
Výuka přírodních věd nově, OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520
Sportuj ve škole, Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s.
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP 7700), OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, OP VK, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010
Projekt SYRI „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik“ reg. č. číslo LX22NPO5101, Sociologický ústav AV ČR-
Učíme se podnikavosti, OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16-010/0000560. Schola Empirica